Header Ads

ฝึกอบรมอาชีพฟรี ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้ เป็นการอบรมอาชีพฟรี หลักสูตรการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น " เตรียมตัวรวย ด้วยอาชีพช่างรับ AEC " กับโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีค่ะ  ^^
โดยคุณสิริวรรณ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี ฝากประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมอาชีพฟรี ดังมีรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ  ^^หลักสูตร ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (อบรม 10 ครั้ง ๆ ละ 6  ชั่วโมง)
-  เป็นหลักสูตร ที่ให้ความรู้และทักษะ การซ่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟ้าชนาดเล็กภายในบ้าน
 • ความรู้เรื่องไฟฟ้า  หลักการทำงานการต่อหลอดไฟภายในบ้าน 
 • การทำงานและซ่อมหม้อหุงข้าว 
 • การทำงานและซ่อมเตารีด 
 • การทำงานและซ่อมเครื่องปิ้งขนมปัง
 • การทำงานและซ่อมกระติกน้ำร้อน 
 • การทำงานและซ่อมแซมเตาอบ 
 • การทำงานและซ่อมพดลม 
 • การทำงานและซ่อมไดร์เปาผม
ตารางอบรม 
 • 2 - 16 สค 56  สาขา ดาวคะนอง 
 • 19 - 30 สค 56  สาขา ลาดพร้าว 
 • 2 - 13 กย 56  สาขาดาวคะนอง 
 • 16 - 27 กย 56  สาขาลาดพร้าว 
 • 1 - 14 ตค 56  สาขาดาวคะนอง 
 • 15 - 29 ตค 56  สาขาลาดพร้าว 
 • 18 - 29 พย 56  สาขาลาดพร้าว 
 • 16 - 27 ธค 56  สาขาดาวคะนอง
หลักสูตร การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (อบรม 10 ครั้ง ๆ ละ 6 ชั่วโมง)-  เหมาะสำหรับ ผู้ที่ไม่เคยใช้งานคอมพิวเตอร์มาก่อน
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 • ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 
 • การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
 • การใช้งานโปรแกรม Word เบื้องต้น 
 • การใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้น 
 • การใช้งานโปรแกรม Powerpoint เบื้องต้น
ตารางการอบรม
 • 2 - 16 สค 56  สาขา ลาดพร้าว 
 • 19 - 30 สค 56  สาขา ดาวคะนอง 
 • 2 - 13 กย 56  สาขา ลาดพร้าว 
 • 16 - 27 กย 56  สาขา ดาวคะนอง 
 • 1 - 14 คค 56  สาขา ลาดพร้าว 
 • 15 - 29 ตค 56  สาขา ดาวคะนอง 
 • 4 - 15 พย 56  สาขา ลาดพร้าว 
 • 2 - 13 ธค 56  สาขา ดาวคะนอง
ผู้ที่สนใจ การอบรมอาชีพ ดังกล่าวข้างต้น ติดต่อสมัครเข้ารับการอบรมด่วนนะคะ โดยสามารถโทรศัทพ์ จองที่นั่งได้ที่ สาขา ดาวคะนอง โทร. 02  304  2099 , สาชา ลาดพร้าว โทร. 02  933  6685
หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม เมื่อลงทะเบียนนักศึกษาใหม่แล้ว และรับบัตรนักศึกษา ท่านสามารถ แจ้งลงทะเบียนได้ทันทีค่ะ โดยผู้ที่แจ้งลงทะเบียนก่อน จะได้สิทธิ์เข้ารับกรอบรมก่อนค่ะ
*  รับจำนวนจำกัด เพียงรุ่นละ 15 คนเท่านั้นค่ะ

ขอขอบคุณทีติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.