Header Ads

ฝึกอาชีพ โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ ปี 2557


โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการ ตามพระราชดำริ จัดฝึกอาชีพฟรี หลักสูตรด้านการเกษตรต่าง ๆ ประจำปี 2557
ผู้เขียนนำมาเสนอบอกกล่าวกันแต่เนิ่น ๆ ค่ะ เพื่อท่านผู้อ่านจะได้มีเวลาในการเตรียมตัว สมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ ดังกล่าวนี้นะคะ หรือท่านใดที่มีเวลาว่าง ก็น่าเข้าอบรม เก็บเกี่ยวความรู้ เป็นวิชาชีพติดตัวไว้ค่ะ เผื่อไว้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ตนเองและครอบครัวในวันข้างหน้านะคะ  ^^โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ
จัดฝึกอาชีพฟรี ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2557
รายละเอียด มีดังนี้ค่ะ  ^^

หลักสูตรวิชาชีพ / วันและเวลา ในการอบรมอาชีพ
- วันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • อบรม การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
- วันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
 • การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก  
- วันที่ 8 - 12 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน 
- วันที่ 15 - 19 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน
- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
 • การทำคานาเป้กุ้ง / กุ้งพล่า / กุ้งอบซอส 
- วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 - 16.30 น.
 • การทำผลไม้แช่อิ่มและอบแห้ง 
- วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน
- วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน
- วันที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 • การปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
- 11 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 • การทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล และสเต็กปลานิล 
- 14 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 • การจัดสวนในขวด 
- วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน
- วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน
- วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 • การเพาะเห็ด
- วันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
 • การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก
- วันที่ 23 - 27 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน
- วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
 • การทำคานาเป้กุ้ง / กุ้งพล่า / กุ้งอบซอส
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 • การทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร
- วันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน
- วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน
- วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
 • การทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท๊อฟฟี่กล้วย
- วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 • การปลูกกล้วยไม้
- วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
 • การทำผงโรยข้าวปลาสลิด ฟูริคาเกะ
- วันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน
- วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน
- วันที่ 4 กรกฏาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 • การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
- วันที่ 8 กรกฏาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 • การเลี้ยงปลานิล
- วันที่ 18 กรกฏาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 • ปุ๋ยสั่งตัด
- วันที่ 16 - 20 กรกฏาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน
- วันที่ 23 - 27 กรกฏาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน
- วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • การทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล และสเต็กปลานิล
- วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • การจัดดอกไม้ในงานพิธี
- วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • นวดกดจุด
- วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน
- วันที่ 13 - 17 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน
- วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
- วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • การเลี้ยงปลานิล
- วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • ปุ๋ยสั่งตัด
- วันที่ 10 - 14 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน
- วันที่ 17 - 21 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 5 วัน
เอกสารการสมัคร เข้ารับการฝึกอาชีพ มีดังนี้
 • สำเนาใบทะเบียนบ้าน 1 ใบ (รับรองสำเนามาให้เรียบร้อย)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (รับรองสำเนามาให้เรียบร้อย)
 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป
* หลักสูตรการอบรมระยะสั้น 1 วัน ไม่ต้องส่งเอกสารการสมัครนะคะ

หมายเหตุ :
 • ติดต่อขอลงทะเบียน ฝึกอบรม ในเวลาราชการ 
สอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ โทรศัพท์ : 02 - 174 -  4111
 • หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร (5 วัน)
ติดต่อสอบถาม คุณกีรติ นิ่มนวล โทรศัพท์ : 082 - 647 - 5811
 • การแต่งกาย สำหรับผู้เข้าอบรม ต้องสวมชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล
ผู้สนใจจะสมัครเข้ารักการฝึกอาชีพ ดังกล่าวข้างต้น สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lukphradabos.org
โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ
เลขที่ 89 ม.14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

** คลิกชม >> หลักสูตรอบรมอาชีพ โครงการลูกพระดาบส งบประมาณ ปี 2558


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.