Header Ads

ศูนย์ฝึกอาชีพรามคำแหง อบรม พย 55


สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน มีข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการอบรมวิชาชีพต่าง ๆ มาแจ้งให้ทราบค่ะ โดยทางสำนักงานเขตบางกะปิ แจ้งว่า ได้เปิดอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ในหลักสูตร อบรมอาชีพระยะสั้น อบรม 80 ชั่วโมง ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ ผู้เข้ารับการอบรมแล้ว สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่ายของครอบครัว หรือเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้พิเศษ เพิ่มเติมกับตนเองและครอบครัวได้ค่ะ

โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ตั้กงแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 55
เริ่มอบรม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
เวลาอบรม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-14.00 น.
ศูนย์ฝึกอาชีพรามคำแหง หัวหมาก


วิชาชีพที่เปิดอบรม ดังนี้ค่ะ
 • การทำเบเกอรี่ 
 • การทำอาหารคาว
 • การทำขนมไทย และการทำอาหารว่าง
 • การซ่อมคอมพิวเตอร์
 • การซ่อมโทรศัพท์มือถือ  
 • วิชานวดแผนไทย 
 • การจัดดอกไม้สด และการจัดดอกไม้อบแห้ง 
 • การทำดอกไม้จากดินญี่ปุ่น 
 • การถักเชือกเมคราเม่ 
 • การร้อยลูกปัดและคริสตัล 
 • การซ่อมเสื้อผ้าและการเปลี่ยนทรงเสื้อผ้า 
 • เทคนิคการตัดซอยผม
 • เทคนิคการนวดหน้าและการสปาหน้า  
 • วิชาเพ้นท์เล็บ 
หลักฐานการสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ 
ท่านผู้อ่านท่านใดสนใจ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ดังกล่าวข้างต้นนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์ฝึกอาชีพรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ห้อง 0214
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
โทรศัพท์  :   02 369  2823 - 4


ขับเคลื่อนโดย Blogger.