Header Ads

ฝึกอาชีพ ด้านการเกษตร (เชิงการค้า)สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ
ข่าวการฝึกอาชีพ ที่จะนำเสนอในวันนี้ เป็นการอบรมอาชีพ ด้านการเกษตรค่ะ อบรมแล้ว สามารถนำไปใช้ในเชิงการค้า พัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจในครัวเรือน หรือเป็นธุรกิจส่วนตัวได้เลยค่ะ

โดยเฉพาะผู้ที่รักงานด้านการเกษตร ต้องการมีอาชีพเสริม รายได้พิเศษเพิ่ม จากงานด้านนี้ ไม่ควรพลาดโอกาสนี้ค่ะ
สำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
เปิดฝึกอาชีพ ด้านการเกษตร 

วันเสาร์ที่  22 กันายน 2555 เวลา 8.30 - 17.00 น.
เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือน กำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน มาตรฐานเชิงการค้า
ในการฝึกอบรมนี้ ผู้เข้าการอบรม จะได้ร่วมเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคฝึกปฏิบัติ

หัวข้อการฝึกอบรม :

  • การกำจัดขยะอินทรีย์  โดยใช้ไส้เดือนดิน
  • การใช้และประโยชน์ของน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน  และปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
  • การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน  จากขยะอินทรีย์
  • การเลี้ยงไส้เดือนดิน  การคัดแยกไส้เดือนดิน

ค่าลงทะเบียนในการอบรม  1,000 บาท 
จะได้รับหนังสือคู่มือการเลี้ยงไส้เดือนดิน  พร้อมบริการอาหารกลางวัน  และ อาหารว่าง 2 มื้อค่ะ
หมายเหตุ :  ถ้าผู้ที่เข้ารับการอบรมท่านใด  มีไส้เดือนในพื้นที่  ให้นำมาเป็นตัวอย่างในการฝึกอบรมด้วยนะคะ

อาทิตย์ 23 กันยายน 2555  เวลา 8.30 - 17.00 น.
เรื่อง การทำน้ำหมักตามชนิดธาตุอาหารพืชเชิงเดี่ยว สำหรับเกษตรกรรายย่อยเชิงการค้า
ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ ฝึกอบรมทั้ง ภาคภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติค่ะ

หัวข้อการฝึกอบรม :
-  แนวคิดเกษตรธรรมชาติการเก็บเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น
-  การเก็บเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น

  • น้ำหมักจากพืชสีเขียว
  • น้ำหมักจากผลไม้
  • น้ำหมักกรดแลคติก
  • การทำน้ำหมักเพื่อใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์

ค่าลงทะเบียนในการอบรม 1,000 บาท 
พร้อมรับหนังสือการ์ตูนเกษตรธรรมชาติ และมีบริการอาหารกลางวัน  รวมทั้งอาหารว่าง 2 มื้อด้วยค่ะ

ท่านใดสนใจการอบรม ดังกล่าวนี้  สามารถติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งได้ที่
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ในวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์  02  529  2215  ,  086  901  4638

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46 - 48
ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขอบคุณ/ที่มา  :  www.wisdomking.or.th

ขับเคลื่อนโดย Blogger.