Header Ads

ฝึกอาชีพ ด้านการเกษตร (เชิงการค้า)

สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ ข่าวการอบรม ที่จะนำเสนอในวันนี้ เป็นการอบรมอาชีพ ด้านการเกษตรค่ะ อบรมแล้ว สามารถนำไปใช้ในเชิงการค้า พัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจในครัวเรือน หรือเป็นธุรกิจส่วนตัวได้เลยค่ะ

โดยเฉพาะผู้ที่รักงานด้านการเกษตร ต้องการมีอาชีพเสริม รายได้พิเศษเพิ่ม จากงานด้านนี้ ไม่ควรพลาดโอกาสนี้ค่ะสำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
เปิดสอนอาชีพ ด้านการเกษตร 

วันเสาร์ที่  22 กันายน 2555 เวลา 8.30 - 17.00 น.
เรื่อง: การเลี้ยงไส้เดือน กำจัดขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน มาตรฐานเชิงการค้า
ในการฝึกอบรมนี้ ผู้เข้าการอบรม จะได้ร่วมเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคฝึกปฏิบัติ

หัวข้อการฝึกอบรม ได้แก่
  • การกำจัดขยะอินทรีย์  โดยใช้ไส้เดือนดิน
  • การใช้และประโยชน์ของน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน  และปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
  • การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน  จากขยะอินทรีย์
  • การเลี้ยงไส้เดือนดิน  การคัดแยกไส้เดือนดิน
ค่าลงทะเบียนในการอบรม  1,000 บาท จะได้รับหนังสือคู่มือการเลี้ยงไส้เดือนดิน พร้อมบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อค่ะ

หมายเหตุ:  ถ้าผู้ที่เข้ารับการอบรมท่านใด มีไส้เดือนในพื้นที่ ให้นำมาเป็นตัวอย่าง ในการฝึกอบรมด้วยนะคะ

อาทิตย์ 23 กันยายน 2555  เวลา 8.30 - 17.00 น.
เรื่อง: การทำน้ำหมักตามชนิดธาตุอาหารพืชเชิงเดี่ยว สำหรับเกษตรกรรายย่อยเชิงการค้า
ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ ฝึกอบรมทั้ง ภาคภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติค่ะ

หัวข้อการอบรม ได้แก่
-แนวคิดเกษตรธรรมชาติการเก็บเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น
-การเก็บเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น
  • น้ำหมักจากพืชสีเขียว
  • น้ำหมักจากผลไม้
  • น้ำหมักกรดแลคติก
  • การทำน้ำหมักเพื่อใช้ในระบบเกษตรอินทรีย์
ค่าลงทะเบียนในการอบรม 1,000 บาท พร้อมรับหนังสือการ์ตูนเกษตรธรรมชาติ และมีบริการอาหารกลางวัน  รวมทั้งอาหารว่าง 2 มื้อด้วยค่ะ

ท่านใดสนใจการอบรม ดังกล่าวนี้  สามารถติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งได้ที่
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ในวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์: 02 529 2215, 086 901 4638

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46 - 48
ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ที่มา/เว็บไซต์ :  www.wisdomking.or.th

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.