Header Ads

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯ วัดธาตุทอง อบรม สปาเท้า ตค 55

สวัสดีค่ะ หากจะพูดถึง วิชาชีพอะไร ? เมื่อมีติดตัวแล้ว จะสามารถนำไปใช้ ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ เลี้ยงตัวเองไปตลอดได้นั้น ก็จะได้คำตอบที่หลากหลายวิชาด้วยกัน แต่หนึ่งในวิชาชีพของคำถามที่ว่านี้ก็คือ การนวดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การนวดไทย การนวดแผนไทย นวดตัว นวดเท้า นวดคลายเครียด นวดอโรม่า  พูดรวม ๆ ว่า วิชาชีพ สปา แล้วกันนะคะ

ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านนี้ ยิ่งนานวัน ประสบการณ์จะยิ่งเพิ่มคุณค่า ผลตอบแทน ก็จะเพิ่มขึ้นตามความสามารถและประสบการณ์ด้วยค่ะ วันนี้ทางเรามี ข่าวอบรม การทำสปาเท้า  มาฝากค่ะ
ด่วน!!  เพราะรับจำนวนจำกัดและเป็นการอบรมฟรีค่ะ


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) 
สังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

กำลังเปิดรับสมัคร "อบรม วิชาชีพ สปาเท้า"
อบรมฟรี!! และมีเบี้ยเลี้ยง จ่ายให้ผู้เข้าอบรม วันละ 120 บาท ด้วยค่ะ

หลักสูตร การฝึกอบรม มี 2 รุ่น ดังนี้ค่ะ
  • สปาเท้า รุ่นที่ 1 หลักสูตรอบรม 18 ชั่วโมง
เปิดฝึกอบรม ในวันที่  27 , 28 , 29  ตุลาคม 2555
รับเข้าอบรม จำนวน 20 คน
เวลาการอบรม 18 ชั่วโมง
  • สปาเท้า รุ่นที่ 2 หลักสูตรอบรม 18 ชั่วโมง
เปิดฝึกอบรม ในวันที่ 30 , 31 ตุลาคม 2555 และ 1 พฤศจิกายน 2555
รับผู้เข้าอบรม จำนวน 20 คน
เวลาการฝึกอบรม 09.00 - 16.00 น.

ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)

คุณสมบัติ: ของผู้เข้ารับ การฝึกอบรม
** ต้องผ่าน การเรียนนวดไทย ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง

หลักฐาน: การสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาวุฒิที่ผ่าน การเรียนนวดไทยไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
  • รูปถ่าย ขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้  จนครบตามจำนวนที่กำหนดค่ะ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม และสมัครได้ที่:
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) เอกมัย
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02 - 390 0261 - 4 ต่อ 125
เว็บไซต์: home.dsd.go.th/bkk

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.