Header Ads

อบรม เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รุ่นที่1/2555


สวัสดีค่ะ 
บล็อกฝึกอาชีพ มีข่าว การฝึกอบรม การเป็นผู้ประการใหม่ มานำเสนอค่ะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วม กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการอบรม ในหลักสูตร เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) 
รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 25 เมษายน 55


โดยสถานที่จัดอบรม คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์  เริ่มอบรม  28 เมษายน - 24 มิถุนายน เวลา 09.00-16.00 น.

วัตถุประสงค์ มีดังนี้
 1. เพื่อสนับสนุน บัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกออกจากงาน และพนักงานลูกจ้าง ที่มีพื้นฐานการศึกษาดี และมีศักยภาพ ให้สร้างโอกาส ประกอบอาชีพด้วยตนเอง ด้วยการเป็นผู้ประกอบการ 
 2. เพื่อผลักดัน ให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ เป็นแหล่งการจ้างงาน 
 3. เพื่อเตรียมความพร้อม ให้แก่ " ทายาทธุรกิจ " ในการสืบทอดกิจการ ให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงาน และสร้างโอกาส ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 
 4. เพิ่มความเข้มแข็งแก่ วิสาหกิจขนาดเล็ก ในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก) ให้สามารถอยู่รอด และรักษาสภาพการจ้างงาน
 • ผู้ที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจ แต่ยังไม่เคย มีประสบการณ์ ในฐานะเจ้าของธุรกิจ อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ 
 • ผู้ว่างงาน : ยังไม่มีงานทำ หรือ จบการศึกษาเกิน 1 ปี แล้วยังหางานทำไม่ได้ 
 • ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา : ผู้ที่จบการศึกษาสายอาชีพ ระดับ ปวช.ขึ้นไป หรือบัณฑิตจบใหม่
 • ทายาทธุรกิจ : ที่กำลังเตรียมตัวเข้ารับช่วงถ่ายโอนกิจการของครอบครัว 
 • ผู้ประกอบอาชีพ : ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ 
 • ผู้ประกอบการใหม่ : ผู้ที่เป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการในธุรกิจอยู่แล้ว แต่ไม่เกิน 3 ปี และเป็นกิจการที่ดำเนินการอยู่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนใดๆ กับรัฐ 
วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ที่ปรึกษาหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน 
เอกสารประกอบการสมัคร 
 1. สำเนาวุฒิการศึกษา
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. รูปถ่าย 1นิ้ว 2 ใบ
ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม และสมัครรด้วยตนเอง ได้ที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ห้อง 423
โทรศัพท์ : 084 - 013 9910 , 02 - 564 3002 - 9 ต่อ 3171
สายตรง : 02-5643012

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์อ้างอิงข้างล่างค่ะ


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ ^.^ 


ขอบคุณ/ที่มา : www.necthai.net

ขับเคลื่อนโดย Blogger.