Header Ads

ฝึกอาชีพระยะสั้น คอมเบื้องต้น (วัดธาตุทอง) 2555สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน
มีข่าวการอบรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ของ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) มาฝากค่ะ
ฝึกอบรมระยะสั้น เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จบหลักสูตรค่ะ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
สังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

เปิดรับสมัคร เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาคอมพิวเตอร์
เปิดฝึกอบรมระหว่าง เดือน เมษายน - กันยายน 2555

หมายเหตุ : กำหนดการฝึกอบรม ทางศูนย์ฯจะแจ้งให้ทราบ ภายหลังเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนค่ะ


หลักสูตรที่เปิดอบรม ดังนี้

- ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ด้วย โปรแกรมไมโครซอฟท์

- ความรู้เบื้องตน เกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิตอลด้วย โปรแกรม Windows Media Player และ Windows Movie Maker

- ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ และโปรแกรม Microsoft Outlook

- ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการออกแบบเว็บด้วย โปรแกรม Microsoft FrontPage

- ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับงานเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Word

- ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการนําเสนอข้อมูลด้วย โปรแกรม Microsoft PowerPoint

- ความรู้เบื้องต้น เกียวกับฐานข้อมูลด้วย โปรแกรม Microsoft Access

- ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับตารางคํานวณด้วย โปรแกรม Microsoft Excel

**  อบรม 12 ชั่วโมง  รับผู้เข้าอบรมจำนวน 16 คน

- ฉันจะเป็นเถ้าแก่ยุคไอที อบรม 18 ชั่วโมง  รับผู้เข้าอบรมจำนวน 16 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร : มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
เอกสารที่ใช้สมัคร : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

**  มีค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรม จำนวน 100 บาท

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดธาตุทอง ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02  390  0261 - 4 , 02  390  2212


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขอบคุณ/ที่มา : home.dsd.go.th/bkk
ขับเคลื่อนโดย Blogger.