Header Ads

ฝึกอาชีพฟรี การเพาะเลี้ยงเห็ด

สวัสดีคุณผู้อ่านค่ะ ในยุคค่าครองชีพสูง อะไร ๆ ก็แพงขึ้น หลาย ๆ ท่าน ต่างก็ต้องการที่จะมี รายได้พิเศษหรือรายได้เสริม เพื่อมาเสริมรายรับ ให้เพียงพอ ต่อรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะคะ วันนี้เรามีการอบรมการเพาะเลี้ยงเห็ด และ อาชีพเกี่ยวเนื่องทางการเกษตร เป็นการฝึกอบรมฟรี ในโครงการลูกพระดาบส มานำเสนอค่ะ


รายละเอียดการอบรม มีดังนี้

โครงการ การเพาะเห็ดแบบครบวงจร น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบพึ่งพาตนเอง
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน

เดือนสิงหาคม 2555 

วันที่ 3 สิงหาคม 55 : อบรม การเลี้ยงปลานิล : เวลา 8.30 - 16.30 น.
วันที่ 8 - 12 สิงหาคม 55 : อบรม การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร : อบรม 5 วัน
วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 55 : อบรม การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร : อบรม 5 วัน

เดือนกันยายน 2555

วันที่ 7 กันยายน 55 : อบรม การปลูกพืชไร้ดิน : เวลา 8.30 - 16.30 น.
วันที่ 12 - 16 กันยายน 55 : อบรม การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร : อบรม 5 วัน
วันที่ 19 - 23 กันยายน 55 : อบรม การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร : อบรม 5 วัน

ท่านใดสนใจ เข้าไปดูรายละเอียดการสมัคร และอบรม ตามลิงก์อ้างอิงด้านล่างนะคะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ

ขอบคุณ/ที่มา :  heddabos.blogspot.com

ขับเคลื่อนโดย Blogger.