Header Ads

อบรมฟรี การเป็นผู้ประกอบการ การเริ่มทำธุรกิจ

สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ อาชีพอิสระเป็นอาชีพที่หลายคนมองหา บางคนต้องการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อต้องการมีรายได้พิเศษ รายได้เพิ่มจากงานประจำ เพื่อให้เพียงพอต่อรายจ่ายของครอบครัว
บางคนก็มีใจรัก มีความต้องการที่จะประกอบอาชีพอิสระ เพราะอยากสร้างสรรค์ อยากมีอิสระในการทำงาน ไม่ต้องขึ้นกับเวลาและจำนวนผลงาน อย่างการเป็นมนุษย์เงินเดือน หรือพูดง่าย ๆ คือเป็นลูกจ้างเขานั่นเองค่ะ

สิ่งสำคัญ ในการประกอบการหรือเริ่มต้นทำธุรกิจ มีใจอย่างเดียวไม่พอนะคะ ต้องมีความรู้เขารู้เรา รู้การดำเนินงานด้วยค่ะ


สำนักพัฒนาสังคม กทม. มีกำหนดการเปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการรายย่อยฯ และประชาชนทั่วไป เข้ารับ การฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนา ธุรกิจ รุ่นที่ 1 
โดยกำหนดหัวข้อ การฝึกอบรม ออกเป็น 6 วิชา ดังนี้

1. วิชา การเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ อบรม วันที่ 3 - 4 มี.ค. 55 
2. วิชา การตลาดสำหรับกิจการขนาดย่อม อบรม วันที่ 10 - 11 มี.ค. 55 
3. วิชา การบริหารการจัดการ อบรม วันที่ 17 - 18 มี.ค. 55 
4. วิชา การเงินและการหาแหล่งเงินทุน อบรม วันที่ 24 - 25 มี.ค. 55 
5. วิชา การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อบรม วันที่ 31 มี.ค. 55 
6. วิชา การจัดทำแผนธุรกิจ ระหว่างวันที่ 7-8 เม.ย. 55 

โดยการอบรมดังกล่าวนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
*รับเข้าอบรมวิชาละ 25 ท่าน เท่านั้นค่ะ
เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ ในวันและเวลาราชการ ท่านใดสนใจ รีบ ๆ ตัดสินใจ และสมัครด่วน ! นะคะ

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่
กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม 
โทรศัพท์: 02 247 9492 - 4  และ

ศูนย์พัฒนาธุรกิจ อาคารเศรษฐกิจชุมชน 
ซ.จรัญสนิทวงศ์ 79 เขตบางพลัด กทม.
โทรศัทพ์: 02 424 4655 - 6

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.