Header Ads

ฝึกอาชีพฟรี อาชีพอิสระ การเพาะเลี้ยงเห็ด

สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ผู้เขียนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้นำเสนอการอบรมวิชาชีพด้านการเกษตร แบบพึ่งพาตนเอง น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาประกอบ อาชีพอิสระ อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัวค่ะ


โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามแนวพระราชดำริ
เปิดฝึกอาชีพฟรี การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร และอาชีพเกี่ยวเนื่องทางการเกษตรอีกหลายวิชาชีพค่ะ โดยเปิดฝึกอบรม ตลอดทั้งปี 2555 ค่ะ ทางโครงการมีที่พัก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อบรมที่ไม่สะดวกในการเดินทางหรือที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะ อย่าพลาด และอย่าลืมบอกต่อ กันด้วยนะคะ

วิชาชีพที่เปิดอบรม เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2555 มีดังนี้ค่ะ

วันที่ 6 มกราคม 2555
อบรม การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศครีมข้าวกล้องงอก เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

วันที่ 11 - 15 มกราคม 2555
อบรม การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน

วันที่ 18 - 22 มกราคม 2555
อบรม การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
อบรม การทำคานาเป้กุ้ง,กุ้งพล่า,กุ้งอบซอส เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2555
อบรม การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน

วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2555
อบรม การเพราะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน

วันที่ 2 มีนาคม 2555
อบรม การปลูกพืชไร้ดิน เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

วันที่ 6 มีนาคม 2555
อบรม การทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่มแะน้ำสมุนไพร เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2555
อบรม การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน

วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2555
อบรม การเพาะเลี้ยงเห็ดแบบครบวงจร อบรม 5 วัน

**โดยทำการเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ

หมายเหตุ:
  1. ลงทะเบียน 08.30-16.30 น. ติดต่อ คุณพิสุทธิ์ 0-2174-4111, 08-9992-2308
  2. สำหรับการเพาะเห็ดครบวงจร (5 วัน) ติดต่อ คุณวราพร (ปุ๋ย) 08-4424-7993
  3. อบรมเห็ด 5 วัน มีค่าใช้จ่ายคืนละ 50 บาท (ห้องรวม พัดลมเพดาน)
  4. อบรมเห็ด 5 วัน มีค่าใช้จ่ายคืนละ 200 บาท (ห้องพักคู่  แอร์)
คลิก > อัพเดต ตารางฝึกอบรม ปี 2560
             
ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.