Header Ads

พัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรปราการ : สาขาช่าง อบรม มค 55.

สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน วิชาชีพด้านช่างสาขาต่าง ๆ มักเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และบริษัทห้างร้านทั่วไป อยู่เสมอ ดังข่าวคราวที่เรามักพบเห็นอยู่บ่อย ๆ  ว่าสาขาช่างนู่นนี่นั่นขาดแคลนนะคะ อีกทั้งวิชาชีพด้านช่างต่าง ๆ มีติดตัวไว้ ไม่เสียหลายเลยค่ะ เนื่องจากมักนำมาใช้ ในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี แล้วยังสามารถ นำทักษะวิชาชีพช่างนั้น ๆ ทำเป็น อาชีพเสริม หารายได้พิเศษ เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะ วันนี้จึงได้นำประกาศการรับสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ สาขาช่างต่าง ๆ มากมาย มาแจ้งให้ทราบกันค่ะ

                                    
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ 
มีความประสงค์ จะเปิดรับสมัครประชาชนบุคคลทั่วไป ที่มีความต้องการจะเข้ารับ การฝึกอาชีพสาขาช่างต่าง ๆ  ในหลักสูตรยกระดับฝีมือ โดยจะทำการ ฝึกอบรม เฉพาะวันอาทิตย์                                              
โดยกำหนดให้ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอาชีพช่างต่าง ๆ ดังกล่าว ต้องเลือกสมัครเพียง 1 สาขาเท่านั้น

สาขาช่าง ที่เปิดอบรมมีดังนี้ค่ะ
 1. การทําเครื่องเรือนจากแผ่นใยไม้อัด
 2. การทําประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม
 3. การประมาณราคา
 4. การใช้โปรแกรม Auto CAD 2 มิติ
 5. การใช้โปรแกรม Auto CAD 3 มิติ
 6. การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
 7. การเย็บจักรอุตสาหกรรม
 8. ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
 9. การออกแบบเสื้อผ้าสตรี ระดับ 2
 10. การออกแบบรองเท้าสตรี
 11. ช่างซ่อมรองเท้า
 12. เทคนิคการใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร (PLC)
 13. แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 2
 14. เบสิครีเลย์ซีเควนคอนโทรล
 15. เทคนิคการซ่อมโทรทัศน์สี ดีวีดี และเครื่องขยายเสียง
 16. เทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่
 17. การติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN)
 18. การควบคุมมอเตอร์ด้วยระบบวงจรไฟฟ้า
 19. ระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ
 20. นิวแมติกส์พื้นฐาน
 21. การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joom la
 22. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 23. การเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 2
 24. การเชื่อมทิก ระดับ 2
 25. การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1G (PA), 3G (PF)
 26. การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 2G (PC), 4G (PE)
 27. การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 6G (H-LO45)
 28. การกลึงรูปพรรณ
 29. การใช้และควบคุมเครื่องจักร CNC Lathe ระดับ 1
 30. การใช้และควบคุมเครื่องจักร CNC Milling ระดับ 1
 31. การใช้เครื่องมือวัด CMM
 32. การเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Auto 
 33. การเขียนแบบวิศวกรรม
 34. การใช้โปรแกรม CATIA (Modeling,Drafting & Assembly)
 35. การใช้โปรแกรม CATIA for (Model desige) 
 36. การซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 1
 37. การซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 2 
 38. การซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน 
 39. การซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน ระบบหัวฉีด 
 40. การพ่นสีรถยนต์
 41. การซ่อมระบบสตาร์ท ในรถยนต์
 42. การซ่อมระบบส่งถ่ายกําลังรถยนต์
 43. เทคนิคการติดตั้งระบบก๊าซ LPG ในรถยนต์
เปิดทำการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2554
สอบคัดเลือก วันที่ 8 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น.
ประกาศผล วันที่ 13 มกราคม 2554
รายงานตัวและลงทะเบียนเปิดฝึก วันที่ 15 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น.
ค่าธรรมเนียมการเข้าฝึกอบรม
 • หลักสูตร 30 ชั่วโมง อัตรา 300 บาท 
 • หลักสูตร 31-70 ชั่วโมง อัตรา 500 บาท 
**จ่ายค่าธรรมเนียมในวันแรกที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตรค่ะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร : มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
หลักฐานการสมัคร : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ 1 ชุด

ท่านใดสนใจ การอบรมวิชาชีพช่างต่าง ๆ ข้างต้น สามารถเข้าไปดูรายละเอียด วันเวลาและจำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมฯ ได้ที่เว็บไซต์ฯ ที่อ้างอิงอยู่ด้านล่างนะคะ
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
เลขที่ 1039 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 101540
โทรศัพท์: 02 315 3799
เว็บไซต์: home.dsd.go.th/central

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.