Header Ads

ศูนย์ฝึกอาชีพ วัดธาตุทอง เปิดฝึกอาชีพผู้ประสบอุทกภัยสวัสดีค่ะ.. ปี2554 เป็นปีประวัติศาสตร์แห่งมหาอุทกภัยของประเทศไทย จัดเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญหน้าหนึ่ง ภาพโกลาหลจากการอพยพขนย้าย ภาพคราบน้ำตาแห่งการสูญเสีย มีให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่า

แต่นั่น.. ก็มิอาจเทียบเท่า ภาพแห่งความมีน้ำใจ เอื้ออารีย์ ของพี่น้องชาวไทยที่มีให้กัน จนกระฉ่อนไปทั่วโลก
ถึงอย่างไร ชีวิต ! ก็ต้องดำเนินต่อไป ผู้เขียนขอเป็นกำลังใจให้ชาวไทยทุกคนค่ะ

มาเข้าเรื่อง การอบรมฝึกอาชีพ ในวันนี้กันค่ะ ซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับผู้ประสบอุทกภัย มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน 
ดำเนินการเปิดรับสมัคร ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อส่งเสริมการมีงานทํา สร้างรายได้พิเศษ เพื่อช่วยแบ่งเบารายจ่ายของครอบครัว และสามารถนำทักษะวิชาชีพที่ได้จากการอบรมนี้ ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระ หรือพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจส่วนตัว SMEs ธุรกิจชุมชม ได้ในลำดับต่อไปค่ะศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน
เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การเย็บผ้าห่มด้วยเศษผ้า อบรม 30 ชั่วโมง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (วันเวลาในการอบรม ทางศูนย์ฯจะแจ้งทางโทรศัพท์ให้ทราบในภายหลังค่ะ)

โดยเปิดรับ จํานวน 2 รุ่น เพียงรุ่นละ 20 คนเท่านั้นนะคะ
เปิดรับสมัคร ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554
โดยจะเปิด ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรดังกล่าว ประมาณเดือนมกราคม 2555 ค่ะ

คุณสมบัติ : ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย , มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

เอกสารการสมัคร : สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02 390 0261-4 , 02 390 2212

ขอบคุณ/ที่มา : Home.dsd.go.th/bkk


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.