Header Ads

ฝึกทักษะอาชีพ สาขาช่างต่าง ๆ (อบรมวันเสาร์ : มค 55.)


สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ.. ทักษะวิชาชีพด้านช่างต่าง ๆ มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมาก นอกจากจะนำมาใช้ภายในครัวเรือนของตนเองแล้ว ยังเป็นการประหยัดรายจ่ายของครอบครัว รวมทั้งได้ชื่นชมและภูมิใจกับผลงานของตนเองไปด้วยในเวลาเดียวกันด้วยนะคะ

นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพิ่ม

วันนี้.. มีประกาศ การอบรมอาชีพด้านช่างต่าง ๆ มานำเสนอ อบรมเฉพาะวันเสาร์ นะคะ จัดอบรมโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรปราการ


รายละเอียดของการอบรม มีดังนี้ค่ะ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครประชาชน บุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เข้าสมัครรับการฝึกอบรมอาชีพ ด้านช่างต่าง ๆ ในหลักสูตรยกระดับฝีมือ (วันเสาร์) รุ่นที่  2/2555
โดยกำหนดให้ ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง ท่านละ 1 สาขาเท่านั้นค่ะ

กําหนดการเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2554
สอบคัดเลือก : วันที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น.
ประกาศผลผู้สอบคัดเลือก : วันที่ 13 มกราคม 2555
รายงานตัวและลงทะเบียน เปิดฝึกอบรม : วันที่ 18 มกราคม 2555 (9.00 น.)  

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
หลักฐานการสมัคร : 
   1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอืน ๆ ที่ทางราชการออกให้ จํานวน 1 ชุด
   2.ค่าธรรมเนียม การเข้าฝึกอบรม
     2.1 หลักสูตร 30 ชั่วโมง อัตรา 300 บาท
     2.2 หลักสูตร 30 - 70 ชั่วโมง อัตรา 500 บาท
**จ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าฝึกอบรม ในวันแรกที่เข้ารับการฝึกอบรม ทุกหลักสูตร

วิชาชีพสาขาช่างที่เปิดอบรม ได้แก่
 1. การบํารงรักษา สีอาคาร–สีเครื่องเรือน
 2. การใช้โปรแกรม Auto CAD 2 มิติ
 3. การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
 4. ระบบโซลาร์เซลส์และการประยุกต์ใช่ในงาน
 5. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในงานระบบควบคุมเบื้องต้น
 6. ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
 7. การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
 8. การใชโปรแกรม Microsoft Word  
 9. การซ่อมตู้เย็นตู้แช่ในครัวเรือน
 10. การใช้และควบคุมเครื่องจักร CNC Lathe ระดับ 2
 11. การใช้และควบคุมเครื่องจักร CNC Milling ระดับ 1
 12. การใชโปรแกรม Unigraphic (Modeling, Drafting & Assembly) 
 13. การเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 1 
 14. การเชื่อมทิก ระดับ 1 
 15. การเชื่อมแม็ก ระดับ 1 
 16. การเชื่อมทิกสแตนเลส ระดับ 1
 17. การปรับแต่งปั้มและหัวฉีดดีเซล 
 18. การซ่อมระบบจุดระเบิดในรถยนต์
 19. การซ่อมระบบห้ามล้อรถยนต์
 20. การซ่อมรถจักรยานยนต ระดับ 1
ผู้สนใจ ที่ต้องการสมัครฯ สามารถเข้าไปดูรายละเอียด / จำนวนชั่วโมง / หลักสูตรในการฝึก/จำนวนที่รับเข้าฝึก และระยะเวลาการฝึกอบรม ได้ที่ เว็บไซด์ : home.dsd.go.th/central

หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ  
เลขที่ 1039 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 315 3799

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.