Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ สาขาช่าง รุ่น 2/2555


สวัสดีค่ะ.. มีข่าวการอบรมอาชีพ มาฝากเช่นเคยค่ะ ประกาศจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เปิดรับสมัครประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น สาขาช่างต่าง ๆ ดังนี้

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอาชีพระยะสั้น สาขาช่างต่าง ๆ ในหลักสูตรยกระดับฝีมือ (ภาคค่ำ) รุ่นที่ 2/2555 
ฝึกอบรม 30 - 60 ชั่วโมง ในวันจันทร์ - วันศุกร์
โดยผู้สมัคร สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาเท่านั้นค่ะ

สาขาช่างที่เปิดอบรม ประกอบด้วย
1.การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
 • หลักสูตร ฝึกอบรม 60 ชั่วโมง
 • รับเข้าฝึก 15 ท่าน
 • ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่ 9 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
2.การใช้โปรแกรม Unigraphic for CAD
 • หลักสูตร ฝึกอบรม 30 ชั่วโมง
 • รับเข้าฝึก 15 ท่าน
 • ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่ 9 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2555
3.การใช้โปรแกรม Unigraphic for CAM
 • หลักสูตร ฝึกอบรม 30 ชั่วโมง
 • รับเข้าฝึก 15 ท่าน
 • ระยะเวลาฝึกอบรม วันที่ 9 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2555
คุณสมบัติของผู้สมัคร : อายุ 18 ปีขึ้นไป

หลักฐานประกอบการสมัคร :
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ 1 ชุด
 2. ค่าธรรมเนียมในการเข้าฝึกอบรม
 • หลักสูตรอบรม 30 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียม 300 บาท
 • หลักสูตรอบรม 31 - 70 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียม 500 บาท
*โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว ในวันแรกที่เข้ารับการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรค่ะ

การรับสมัคร : เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2554
สอบคัดเลือก : วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 18.00 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันที่ 23 ธันวาคม 2554
รายงานตัวและลงทะเบียน : วันที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 18.00 น.

ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
เลขที่ 1039 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02 - 315 - 3799
เว็บไซต์ : home.dsd.go.th/central

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.