Header Ads

ฝึกอาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

สวัสดีค่ะ.. วันนี้จะนำเสนอสถานที่ ฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพ อีกหนึ่งแห่ง ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ และมีวิชาชีพต่าง ๆ ให้เลือกฝึกอบรม กันหลากหลายสาขา เรียกได้ว่าครบถ้วนทีเดียวค่ะ มีผู้คนจำนวนไม่น้อย ที่ได้เข้ารับ การฝึกอบรมวิชาชีพ จากสถานที่แห่งนี้ คือ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร แล้วได้นำทักษะความรู้ที่ได้จาก การอบรมอาชีพต่าง ๆ ไปประกอบเป็นอาชีพส่วนตัว อาชีพอิสระ และได้นำไปเป็นพื้นฐานทักษะในการสมัครเข้าทำงานมานักต่อนักแล้วล่ะค่ะ


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ที่ตั้ง: 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์: 02 223 1069 , 02 223 2267

และ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร (สาขาชุมชนห้วยขวาง)
โทรศัพท์: 02 277 9130

เว็บไซต์: www.bpc.ac.th

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 มีนาคม 255 – 4 พฤษภาคม 2554
เปิดเรียน 9 พฤษภาคม – 22 กรกฎาคม 2554
หลักฐานการสมัคร เข้ารับการอบรมวิชาชีพต่าง ๆ
 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอายุต่ำว่า 15 ปี ผู้ปกครองลงชื่อรับรองการสมัครเรียน)
เงื่อนไขการเปิดเรียน
 1. วิทยาลัยจะเปิดทำการสอนแต่ละวิชาเมื่อมีผู้สมัครไม่น้อยกว่า 15 คน
 2. ผู้สมัครทุกคนต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศในวันแรกของการเปิดภาคเรียน
เวลาในอบรมอาชีพต่างๆ 
 • รอบเช้า  9.00 น. – 12.00 น.
 • รอบบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.
 • รอบค่ำ  17.00 น. – 20.00 น.
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตัวอย่างสาขาที่เปิดสอนดังนี้ค่ะ
 • คหกรรมศาสตร์ทั่วไป เช่น ศิลปะการจัดดอกไม้แบบสากล / แบบไทย , การแกะสลักผลไม้ , การประดิษฐ์ของชำร่วย , การนวดแผนไทย
 • แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย เช่น การตัดเสื้อ/กระโปรง/กางเกงสมัยนิยม , ชุดราตรี , ชุดติดกัน , การปักจักรและการประดิษฐ์ของใช้
 • แผนกช่างต่าง ๆ เช่น ช่างจักรยานยนต์ , ช่างกลึงโลหะ , ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 • แผนกวิชาเลขานุการ เช่น พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ , การใช้โปรแกรม word
 • แผนกวิชาช่างอีเล็กทรอนิกส์ เช่น การซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • แผนกวิชาการพิมพ์ เช่น การออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Creative Suite
ที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงตัวอย่างรายวิชา ที่ทาง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับ การอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในภาคเรียนที่ 1 / 2554 นี้นะคะ

รายละเอียดยังมีอีกมาก ล้วนแล้วแต่น่าสมัครเข้ารับการอบรมทั้งนั้นเลยเชียวค่ะ ท่านใดสนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียด (ดีดี) ในเว็บไซต์ ของทาง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้เลยค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.