Header Ads

ฝึกอาชีพระยะสั้น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ปทุมธานี


สวัสดีค่ะ มีข่าวฝึกอบรมอาชีพ มาฝากเช่นเคยค่ะ โดยสถานที่ฝึกอาชีพ ที่จะแนะนำกันในวันนี้ เป็นการฝึกอาชีพระยะสั้น โดยจัดฝึกอบรมกันในวันอาทิตย์ค่ะ น่าสนใจทีเดียวใช่ไหมล่ะค่ะ..มาดูกันค่ะ ว่ารายละเอียดมีอย่างไรบ้าง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี
เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกหลักสูตรยกระดับฝึมือ (วันอาทิตย์) รุ่นที่ 3/2554


ด้วยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี  มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่ทำงานอยู่แล้วในตลาดแรงงาน และผู้ว่างงานเนื่องจากถูกเลิกจ้าง เข้ารับการฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ (วันอาทิตย์) ในสาขาช่างต่างๆ 

ผู้สมัครจะต้องสมัครเพียง 1 สาขาเท่านั้น  ซึ่งมีระยะเวลาการฝึกอบรมประมาณ  30 – 80 ชั่วโมง  โดยจะจัดให้ฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ทุกวันอาทิตย์  ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.30 น.  ซึ่งมีสาขาช่างดังต่อไปนี้ค่ะ
 • การเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ หลักสูตร 60 ชม. ; ระยะเวลาการฝึก 8 พค. - 10 กค. 54
 • การซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน หลักสูตร 70 ชม. ; ระยะเวลาการฝึก 8 พค. - 24 กค. 54
 • การซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 2 หลักสูตร 64 ชม. ; ระยะเวลาการฝึก 8 พค. - 17 กค. 54
 • การซ่อมอุปกรณืไฟฟ้าภายในบ้าน หลักสูตร 60 ชม. ; ระยะเวลาการฝึก 8 พค. - 10 กค. 54
 • การซ่อมตู้เย็น - ตู้แช่ หลักสูตร 60 ชม. ; 8 พค. - 10 กค. 54
 • การใช้โปรแกรม MS-Word หลักสูตร 40 ชม. ; ระยะเวลาการฝึก 8 พค. - 19 มิย. 54
 • การใช้โปรแกรม MS-Excel หลักสูตร 60 ชม. ; ระยะเวลาการฝึก 26 มิย. – 28 สค. 54
 • เครือข่าย NetWork ระดับ 1 หลักสูตร 60 ชม. ; ระยะเวลาการฝึก 8 พค. - 10 กค. 54
 • การตรวจซ่อมไมโครตอมพิวเตอร์ หลักสูตร 60 ชม. ; ระยะเวลาการฝึก 8 พค. - 10 กค. 54
 • การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น หลักสูตร 80 ชม. ; ระยะเวลาการฝึก 8 พค. - 7 สค. 54
 • นวดไทยเพื่อสุขภาพ (เปิดฝึก จ.-ศ.) กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตร 150 ชม. ; ระยะเวลาการฝึก 9 พค. - 14 มิย. 54
* จำนวนที่รับเข้าฝึกวิชาละ 16 - 20 คน

กำหนดรับสมัคร :-
รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 22 เมษายน 2554
สอบคัดเลือก : อาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 (เวลา 9.00 น.)
ประกาศผลสอบคัดเลือก : วันพุธที่ 27 เมษายน  2554
เปิดฝึก/รายงานตัว/ปฐมนิเทศ : วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม  2554

คุณสมบัติผู้สมัคร :-
 • ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
หลักฐานการสมัคร :-
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ จำนวน ๑ ใบ
ผู้สนใจการฝึกอบรมอาชีพข้างต้น สามารถติดต่อสอบถาม รวมทั้งสมัครได้ที่ :-
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี 
2/89  หมู่ 2  ถนนเลียบคลองห้า  ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12110 
โทร. 0 2577 5867 – 9 ต่อ 117 , 119 , 126
http://home.dsd.go.th/pathum
ขับเคลื่อนโดย Blogger.