Header Ads

ผู้ประกอบการใหม่ มธ.


สวัสดีค่ะ มีข่าวรับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) มาฝากอีกแล้วล่ะค่ะ มาดูเนื้อข่าวกันเลยดีกว่านะคะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดอบรม ฟรี โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)

 เปิดอบรม 3 รุ่น (รุ่นที่ 1 ไม่ทันแล้วค่ะ งั้น..มาดู รุ่นต่อไปเลยละกัน)

รุ่นที่ รับสมัคร ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน เพิ่มทักษะการประกอบการ
2 1 กพ – 5 มีค 54. 12 มีค – 30 เมย 54. 7 พค – 12 มิย 54.
3 20 มีค – 17 เมย 54. 30 เมย – 5 มิย 54. 11 มิย – 24 กค 54.

หมายเหตุ : 
อบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (รับรุ่นละ 50 คน)
- ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- มีเอกสารประกอบการบรรยาย/อาหารกลางวัน/เบรคกาแฟ 2 มื้อ

วิธีการสมัคร :
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่ง E-mail หรือส่งแฟกซ์มาที่ 0-2564-3012
2. สมัครด้วยตัวเอง ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ชั้น 4 ห้อง 423  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ทางโครงการฯ จะพิจารณาใบสมัครและติดต่อกลับ เพื่อนัดสัมภาษณ์

หลักฐานประกอบการสมัคร :
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาวุฒิการศึกษา [วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)]
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
4. เงินประกันเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3,000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม)

สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ :
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
โทร. 0-2564-3002-9 ต่อ 3171, 08-4013-9910
โทรสาร. 0-2564-3012
http://www.nec.engr.tu.ac.thขับเคลื่อนโดย Blogger.