Header Ads

เบเกอรี่ ของชำร่วย งานเพ้นท์ สอนฟรี


แจ้งข่าวการสอนอาชีพฟรีค่ะ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหลักสี่ เปิดอบรมอาชีพ 4 วิชาชีพ แก่ประชาชนผู้สนใจ โดยจัดสอนให้ฟรี เป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพ และสร้างเสริมรายได้ค่ะ

"การอบรมวิชาชีพเสริมรายได้" อบรมระยะสั้น ประจำปี 2562 กำหนดแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่
  • รุ่นที่ 1 จัดฝึกอบรม ในวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562
  • รุ่นที่ 2 จะเปิดสอนใน วันที่ 1 - 5 เมษายน 2562 
หลักสูตรวิชาที่เปิดสอน รวม 4 วิชา ดังนี้
  1. วิชาประดิษฐ์ของชำร่วย 
  2. วิชาการทำเบเกอรี่ 
  3. วิชาดอกไม้ประดิษฐ์ จากดินวิทยาศาสตร์ 
  4. วิชางานเพ้นท์
*รับจำนวนจำกัดนะคะ เพียงวิชาชีพละ 20 คน เท่านั้นค่ะ

เวลาเรียน: 09.00 น. - 15.00 น.

อบรม ณ ห้องประชุมเปรมประชากร ชั้นที่ 3 สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ประชาชนที่สนใจ ต้องการเข้าอบรมวิชาชีพ ดังกล่าวนี้ สามารถติดต่อขอสมัครเรียนได้ฟรี ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 มีนาคม 2562 นี้ค่ะ

สมัครและสอบถามรายละเอียดการฝึกอบรม ได้ที่:
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ชั้นที่ 5 สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02 982 2081 - 2 ต่อ 7426 - 7 และเบอร์ 02 982 2092 (ในวันและเวลาราชการ)

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.