Header Ads

โครงการอบรมฟรี "การสร้างแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมในสมัย รัชกาลที่ 9"

ภาพจาก: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมดี ๆ ค่ะ สำหรับนักออกแบบ สายงานตัดเย็บเสื้อผ้า

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า "ประเทศไทยมีหนึ่งวัฒนธรรมที่โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ คือวัฒนธรรมการแต่งกาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานชุดไทย แบบพระราชนิยมไว้ 8 แบบ ประกอบด้วย 1.ชุดไทยเรือนต้น 2.ชุดไทยจิตรลดา 3.ชุดไทยอมรินทร์ 4.ชุดไทยบรมพิมาน 5.ชุดไทยจักรี 6.ชุดไทยดุสิต 7.ชุดไทยจักรพรรดิ และ 8.ชุดไทยศิวาลัย เพื่อให้สตรีไทยใช้สวมใส่ในโอกาสต่างๆ อีกทั้ง พระองค์ยังทรงเป็นผู้นำ ในการทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในโอกาสต่าง ๆ ทำให้ชุดไทยได้รับความนิยม ทั้งในหมู่สตรีไทย และเป็นที่รู้จักในนานาอารยประเทศ

ทั้งนี้ การสร้างแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม มีลักษณะ และแบบแผนที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ตามรูปแบบที่งดงาม ประณีต แต่ในปัจจุบัน การเรียนการสอนตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม กลับลดน้อยลง

ด้วยเหตุนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัด "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ: การสร้างแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม ในสมัยรัชกาลที่ 9" ขึ้น เพื่ออนุรักษ์การตัดเย็บ ให้ถูกต้องตามแบบแผน ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเครื่องแต่งกายประจำชาติให้คงอยู่ต่อไป

โดย "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม ในสมัยรัชกาลที่ 9" 'Thai Traditonal Dress 2019' wfh เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเรียนรู้ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 และมีกำหนดการจัดอบรมใน วันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื้อหาการอบรม อาทิ ทฤษฎีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยม, ความรู้เรื่องส่วนประกอบต่าง ๆ ของชุดไทยฯ แต่ละรูปแบบ, ทฤษฎีการสร้างแพทเทิร์นพื้นฐาน และการสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ของชุดไทยพระราชนิยม, การตัดเย็บต่าง ๆ เกล็ดความรู้ที่น่าสนใจ ฯลฯ

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป และบุคคลทั่วไป ในเขตภาคเหนือ สมัครเข้ารับการอบรมไดฟรี!! พร้อมมีที่พัก สำหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัด

หมายเหตุ: ผู้เข้ารับการอบรม ต้องมีพื้นฐานการทำแพทเทิร์น พร้อมนำวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการตัดเย็บมาเอง ประกอบด้วยจักรเย็บผ้า กระดุม ซิป ด้าย กรรไกรตัดผ้า และผ้าทอสำหรับตัดชุด ภายหลังการอบรม ต้องมอบชุดให้กับมหาวิทยาลัยจำนวน 1 ชุด เพื่อนำจัดแสดงสู่สาธารณชนต่อไป

กำหนดเปิดรับจำนวนจำกัด 15 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวม 30 คนเท่านั้นค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคมนี้
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์: 055 961 201 ในวันและเวลาราชการ
FB: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.