Header Ads

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น บุคคลทั่วไป


แนะนำแหล่งเรียนวิชาชีพ สำหรับบุคคลทั่วไปอีกหนึ่งแห่งค่ะ ในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะ วิชาชีพที่เปิดสอนของสถาบันแห่งนี้ จัดว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะ เพราะครอบคลุมเกือบทุกหมวดวิชาเลยค่ะ

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แก่บุคคลทั่วไป โดยจัดการเรียนการสอนเป็น 3 รอบ ต่อวัน เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์

รอบเช้า: 9.00 น. - 12.00 น.
รอบบ่าย: 13.00 น. - 16.00 น.
รอบค่ำ: 17.00 น. - 20.00 น.

วิชาชีพที่เปิดสอน รายละเอียด ดังนี้
แผนกพาณิชยกรรม
 • การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพิมพ์สัมผัสและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
 • บัญชีกิจการจำหน่ายสินค้า 
 • การเป็นผู้ประกอบการ 
 • บัญชีธุรกิจบริการ 
 • คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 
 • การใช้ Application เบื้องต้น 
 • โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิก 
 • การสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Joomla 
 • การติดตั้งโปรแกรม Windows
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • ตัดเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น 
 • เครื่องแต่งกายชายเบื้องต้น 
 • ศิลปะการต่อผ้าและการตัดเย็บกระเป๋าผ้า
 • การตัดเย็บกระเป๋าผ้าและการประดิษฐ์ของใช้จากผ้า 
 • เครื่องแต่งกายชายสมัยนิยม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 • ภาษาอังกฤษ 
 • ภาษาญี่ปุ่น 
 • ภาษาเกาหลี 
 • ภาษาจีนพื้นฐาน 
แผนกวิชาคหกรรม
 • การจัดดอกไม้สากลเชิงธุรกิจ 
 • การประดิษฐ์ขันหมากบายศรีและเครื่องแขวนจากผ้าออแกนซ่า 
 • ช่างตัดผมชายเบื้องต้น 
 • สระผม-เซ็ทผม-เกล้าผม-ถักเปีย 
 • ซอยผม-เปลี่ยนสีผม 
 • การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
 • สปาหน้า 
 • การซอยผม 
 • การเปลี่ยนสีผม 
 • นวดไทยเพื่อสุขภาพ 
 • นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 
 • การแปรรูปสมุนไพรเพื่อการนวดฝ่าเท้า
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
 • อาหารไทย 
 • ขนมไทย 
 • เครื่องดื่มและไอศกรีม 
 • อาหารว่างยอดนิยม 
 • ขนมอบ 1 
 • ขนมอบ ประเภทคุ๊กกี้และเค้ก 
 • งานถนอมอาหาร 
 • อาหารว่างยอดนิยม 
 • ขนมอบยอดนิยม 
 • แกะสลักผัก ผลไม้ และวัสดุอื่น ๆ 
 • แกะสลักในงานอาหาร
แผนกวิชาศิลปกรรม
 • การเพ้นท์สี (วาดเขียน) 
 • ลีลาศ 
 • ศิลปะและการออบแบบ 
 • เทคนิคการถ่ายภาพระบบดิจิตอล 
 • งานหนัง (ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเบ็ดเตล็ด) 
 • การขับร้อง 
 • กีตาร์เบื้องต้น
แผนกวิชาช่างยนต์
 • ระบบไฟฟ้าในรถยนต์และเครื่องยนต์ 
 • ช่างซ่อมจักรยานยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ: วิชาช่างเชื่อมโลหะทั่วไป
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง: วิชาช่างเขียนแบบก่อสร้าง

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 • งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
 • ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ Note Book
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น
 • ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
 • ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
 • ช่างติดตั้งและซ่อมเครื่องปรับอากาศ
แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • งานจัดรายการนำเที่ยว 
 • ศิลปะการสือสารและบริหารบุคคลิกภาพ
แผนกวิชาเกษตรกรรม
 • ธุรกิจเกษตรจากการขยายพันธุ์พืช 
 • การจัดสวนมินิในโลกอนาคต
หลักสูตรพิเศษ
 • การสร้างสื่อเพื่อการโฆษณาออนไลน์ 
 • เทคนิคโฆษณาออนไลน์ 
 • เครื่องดื่มสมูทตี้เพื่อธุรกิจ ฯลฯ
เอกสารในการสมัครเรียน:
 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
หมายเหตุ:
 1. ผู้สมัครเรียนต้องนำเอกสารแนบ ในการสมัครเรียนทุกครั้ง เอกสาร 1 ชุด 
 2. สามารถสมัครเรียนได้ 1 วิชา
 3. สมัครเรียน ชำระเงินแล้วไม่สามารถ เปลี่ยนรายวิชาหรือรอบได้ 
 4. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาเรียน ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน ทางวิทยาลัยฯถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ ในการเข้าเรียนรายวิชาที่ได้สมัครไว้ และไม่สามารถเรียกร้องค่าสมัครเรียนคืนได้
 5. รอบค่ำจะเปิดการเรียนได้ ก็ต่อเมื่อมีนักเรียนครบตามที่วิทยาลัยฯกำหนด 
*ในกรณีที่เปิดไม่ได้ ทางวิทยาลัยฯ จะทำการคืนเงินภายใน 2 สัปดาห์แรก ของการเปิดเรียน หากเกินในเวลาที่กำหนดไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้

**รอบค่ำถ้าจำนวนนักเรียนไม่ถึง 15 คน ต่อห้อง จะไม่เปิดการเรียนการสอน

หลักสูตรอบรมข้างต้น มีตั้งแต่ 60, 75, 90, 150, 225 ชั่วโมง ค่าเรียน หลักร้อย - พันว่าบาท (แล้วแต่วิชาและจำนวนชั่วโมงเรียน)
สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ด้านล่างนะคะ

สำหรับรุ่นล่าสุด ที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้ คือ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561 
เรียน 10 กันยายน - 27 ธันวาคม 2561
สมัคร จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.00 น. (เว้นพักเที่ยง)

*ส่วนรุ่นต่อไป สอบถามทางเจ้าหน้าที่ค่ะ

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
49 ถนน ห้วยแก้ว ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
โทรศัทพ์ : 053 211 592
เว็บไซต์: www.cmpoly.ac.th/

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.