Header Ads

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลา เรียนฟรี


แนะนำสถานที่เรียนวิชาชีพ เพื่อการมีงานทำอีก 1 แห่ง ค่ะ ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เปิดสอนฟรี แก่สตรีและบุคคลทั่วไป โดยมีสวัสดิการฟรี หลายรายการ พร้อมกับแนะแนวจัดหางานให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยค่ะ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา 
ที่ตั้ง: 590 หมู่ 11 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90180
โทรศัพท์: 074 - 584 112 

เปิดรับสมัคร สตรีและบุคคลทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 14 - 60 ปี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ โดยมีหลักสูตร/วิชา ที่เปิดสอน ดังนี้
 • หลักสูตร 1 เดือน (120 ชั่วโมง) 
 1. ตัดเย็บเสื้อผ้า(คลินิกเสื้อผ้า) 
 2. ตัดผมชาย 
 3. การแต่งหน้าและเกล้าผม 
 4. การทำเบเกอรี่ 
 5. การทำขนมไทย 
 6. การทำอาหารว่าง
 7. การทำอาหารจานเดียว
 8. ปูพื้นกระเบื้อง 
 9. เย็บผ้าม่าน 
หมายเหตุ: วิชาหลักสูตร 1 เดือน จะเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมนะคะ หากสนใจเรียนวิชาชีพ ติดต่อสอบถามทาง ศูนย์ฝึกอาชีพฯค่ะ
 • หลักสูตร 3 เดือน (360 ชั่วโมง) 
 1. ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ 
 2. เสริมสวยและตัดผมชาย 
 3. วิชาโภชนาการ 
 4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วุฒิ ม.3) 
 5. นวดแผนไทย
 • หลักสูตร 6 เดือน (720 ชั่วโมง) 
 1. ตัดเย็บเสื้อผ้า 
 2. ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ 
 3. ปักจักร
 4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (วุฒิ ม.3) 
หลักฐานการสมัครเรียน: 
 1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 
 4. รูปถ่าย (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
ทางศูนย์ฝึกฯ มีบริการ ฟรี ที่พัก(สำหรับสตรีเท่านั้น), อาหาร 3 มื้อ, วัสดุฝึกอบรม, ชุดเครื่องแบบ, ของใช้ประจำตัวที่จำเป็น, การรักษาพยาบาล, การสังคมสงเคราะห์, กิจกรรมนันทนาการ, บริการจัดหางานทำ

ท่านที่สนใจเรียน ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตาม ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ ที่แจ้งไว้ข้างต้นนะคะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.