Header Ads

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จ.ลำพูน


ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอนวิชาชีพ สาขาต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพส่วนตัว หรือสมัครเข้าทำงานในสถานประกอบการ สอนฟรี พร้อมมีสวัสดิการฟรี อาทิ ที่พัก อาหาร วัสดุฝึกอบรม ฯลฯ ค่ะ

หลักสูตร/วิชาชีพ ที่เปิดสอน ดังนี้

หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (120 ชั่วโมง) เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
คุณสมบัติ: ประชาชนทั่วไป อายุ 15 - 70 ปี ไม่จำกัดวุฒิ
 • การทำเบเกอรี่ 
 • งานผ้าด้นมือ
เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์, วันเสาร์ - วันอาทิตย์
 • ขนมไทยและเครื่องดืมสมุนไพร 
 • การเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ 
 • ของชำร่วยและของที่ระลึก
หลักฐานการสมัคร:
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ 
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ 
หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน / จันทร์ - ศุกร์
คุณสมบัติ: ประชาชนทั่วไป อายุ 15 - 60  ปี ไม่จำกัดวุฒิ
 • ตัดผมชาย 
 • เสริมสวยสตรี 
 • นวดแผนไทย (วุฒิ ม.3)
หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน: ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(บริบาล) รับ วุฒิ ม.3

หลักฐาน:
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ 
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ 
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน เรียน 3 ปี ต่อเนื่อง (เทียบโอน ปวช.)
รับสมัคร: สตรี อายุ 15 - 35 ปี ม.3 ขึ้นไป / เรียน จันทร์ - ศุกร์
 • ตัดเย็บเสื้อผ้า 
 • อาหารและโภชนาการ 
 • ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
หลักฐาน:
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ใบ 
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 4 ใบ 
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่:
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จ.ลำพูน
279 หมู่ 9 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์: 053 092 418, 053 092 420

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.