Header Ads

เรียนวิชาชีพระยะสั้นฟรี 10 หลักสูตร สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้


ประกาศรับสมัครด่วน! ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตประเวศ จัด "โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้" ให้ทักษะความรู้ประชาชน ได้นำไปสร้างอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริม ให้กับตนเองและครอบครัว เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งยังเป็นการลดปัญหาการว่างงาน และเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กำหนดการจัดอบรม หลักสูตรระยะสั้น เรียนฟรี รวม 10 หลักสุตร ได้แก่
 1. วิชาการทำอาหารว่าง 
 2. วิชาอาหารจานเดียว
 3. วิชาอาหารนานาชาติ 
 4. วิชาทำขนมไทย 
 5. วิชาการแปรรูปสมุนไพร
 6. การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร 
 7. วิชางานผ้าบาติก 
 8. วิชาสิ่งประดิษฐ์จากผ้า(งานควิลท์) 
 9. การจัดดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง 
 10. การสานตะกร้าพลาสติก 
เปิดรับสมัครประชาชนในเขตชุมชน ผู้ว่างงาน ร่วมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป
เรียน: วันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 09.00 น. – 15.00 น.

โดยใน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรม
 • วิชาอาหารจานเดียว, รายการขนมจีนน้ำยาปู ณ ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ 
 • วิชาการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร รายการน้ำพริกต่างๆ ณ ชุมชนคลองปักหลัก 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรม
 • วิชาอาหารนานาชาติ, รายการซูชิ ณ ชุมชนเกาะเลิ้งสัมพันธ์ 
 • วิชาการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร, รายการทำแหนมเห็ดสามอย่าง ณ ชุมชนหลัง สน.ประเวศ 
ท่านที่สนใจ สามารถขอสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ในวัน/เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสมัครฟรีและอบรมฟรีค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตประเวศ
โทรศัพท์: 02 328 7149 ต่อ 6386, 6387

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.