Header Ads

เรียนภาษา และ Social Medila Marketing ฟรี

ประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรมด้านภาษาและด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตร/วิชา ที่สามารถนำทักษะฯ ไปปรับใช้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เข้ากับยุคนี้ได้ดีทีเดียวค่ะ


ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมฟรี จัดโดย วิทยาลัยการแรงงาน สังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

ด้านคอมพิวเตอร์
  • การทำตลาดบนสังคมออนไลน์ Social Medila Marketing อบรม 30 ชั่วโมง วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
  • การทำตลาดบนสังคมออนไลน์ Social Medila Marketing อบรม 30 ชั่วโมง *เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2561
  • การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพสินค้าเพื่อธุรกิจ อบรม 30 ชั่วโมง *เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2561
  • การทำบัญชีเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Microsoft-Excel อบรม 30 ชั่วโมง *เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2561
  • การบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อบรม 30 ชั่วโมง *เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2561
ด้านภาษา
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อบรม 30 ชั่วโมง *เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2561
  • ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร อบรม 30 ชั่วโมง *เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2561
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม:
  1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  2. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่:
วิทยาลัยการแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.