Header Ads

รับสมัครฝึกอบรม โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก

ประชาสัมพันธ์: ข่าวอบรมด้านการประกอบอาหาร จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 เปิดรับสมัคร เข้ารับการฝึกอบรม โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ


 • การทำอาหารว่าง 1 (30 ชั่วโมง) วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
 • การทำขนมไทย 1 (30 ชั่วโมง) วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
 • การทำอาหารว่าง 2 (30 ชั่วโมง) วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561
 • การทำขนมไทย 2 (30 ชั่วโมง) วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561
 • การประกอบอาหารไทยเพื่อจำหน่าย (30 ชั่วโมง) วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561
 • การประกอบอาหารไทยประยุกต์ (30 ชั่วโมง) วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม:
 1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 2. เป็นผู้ที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ / ผู้ประกอบการด้านการทำอาหาร หรือผู้ที่เคยทำงานมาแล้วแต่ถูกเลิกจ้าง ในด้านการประกอบอาหาร หรือผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช.ขึ้นไป ในด้านอาหารและโภชนาการ หรือผู้ที่มีความประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม
ผู้ที่สนใจอบรม "โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก" ดังประกาศข้างต้นนี้ ต้องรีบสมัครด่วนนะคะ เพราะรับจำนวนจำกัด รับสมัครเพียง หลักสูตรละ 20 คน โดย 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้นค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร:
 1. ใบสมัครฝึกอบรม
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 4. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ฝึกอบรม:
จัดฝึกอบรม ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ฯ กระทรวงแรงงาน

ติดต่อสอบถาม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่:
สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน โทรศัพท์: 02 245 4317
อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.