Header Ads

รับสมัครฝึกอบรม การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรอุตสาหกรรมระบบขนส่ง/โลจิสติกส์ ฟรี


แจ้งข่าวประกาศ การรับสมัครฝึกอบรม "การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรอุตสาหกรรมระบบขนส่ง/โลจิสติกส์" สมัครและฝึกอบรมฟรีค่ะ

หลักสูตรอบรมและรายละเอียด มีดังนี้ค่ะ

1.การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
 • อบรม: 18 ชั่วโมง วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2560
2.การประยุกต์ใช้งาน MS Excel ในอุตสาหกรรมระบบขนส่ง/โลจิสติกส์
 • อบรม: 18 ชั่วโมง วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2560
3.การลดต้นทุนด้วยกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์
 • อบรม: 30 ชั่วโมง วันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2560
4.การประยุกต์ใช้งาน MS Excel ในอุตสาหกรรมระบบขนส่ง/โลจิสติกส์
 • อบรม: 18 ชั่วโมง วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560
5.ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1
 • อบรม: 18 ชั่วโมง วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
6.ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1
 • อบรม: 18 ชั่วโมง วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
*รับสมัครหลักสูตรละ 20 คน (1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้นค่ะ)

เอกสารประกอบการพิจารณา:
 1. ใบสมัครฝึกอบรม 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
คุณสมบัติ:
 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ 
 2. สัญชาติไทยไม่จำกัดเพศ (เฉพาะแรงงานในระบบ)
วิธีการสมัคร: สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ก่อนการเปิดฝึกอบรม 1 สัปดาห์
สอบคัดเลือก: เจ้าหน้าที่ประสานงานจะแจ้งกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้
สถานที่ฝึกอบรม: อาคารฝึกอบรม 6 ชั้น (ภายในบริเวณวัดธาตุทอง)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
โทรศัพท์: 02 390 0265 เว็บไซต์: dsd.go.th/bangkok

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กทม.
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

หมายเหตุ: กำหนดการฝึกอบรมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากผู้เข้าอบรมมีจำนวนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำไว้

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.