Header Ads

ประกาศรับสมัคร หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก


ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม สาขาช่างต่าง ๆ จำนวน 4 สาขาวิชา จัดฝึกสอนโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประกาศ: เปิดรับสมัคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระยะยาว "หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน" รุ่นที่ 1/2561 ซึ่งจะดำเนินการฝึก ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วิชาที่เปิด:
  1. สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (ฝึกในสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ระยะเวลา 6 เดือน / ฝึกในกิจการ 2 เดือน)
  2. สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ฝึกใน สนพ.ตาก 6 เดือน / ฝึกในกิจการ 2 เดือน)
  3. สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ (ฝึกอบรมในสนพ.ตาก 5 เดือน / ฝึกในกิจการ 2 เดือน)
  4. สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 (ฝึกที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก 4 เดือน / ฝึกในกิจการ 2 เดือน)
โดยจะดำเนินการทดสอบพื้นฐานความรู้ และสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

กำหนดเปิดฝึกอบรม: วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

ผู้สนใจสมัครเรียน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ goo.gl/RU0IHc

หลักฐานการรับสมัคร:
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทำเบียนบ้าน
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา
ท่านสนใจสามารถสมัครได้แล้วนะคะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
เลขที่ 5 หมู่ 9 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์: 055 - 515 252 โทรสาร: 055 - 515 248

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.