Header Ads

รับสมัครผู้สนใจ เรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น จัดโดย วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

ประชาสัมพันธ์: ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเรียนวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น จัดสอนโดย วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ค่าเรียนเพียง ชั่วโมงละ 1 บาท เท่านั้นค่ะ


วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี รับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 3/2560 โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 16 ตุลาคม 2560

เรียน: จันทร์ - ศุกร์
รอบเช้า: 8.00 น. - 12.00 น.
รอบบ่าย: 13.00 น. - 17.00 น.
การแต่งกาย: ชุดสุภาพเรียบร้อย

รายวิชาที่เปิดสอนมี ดังนี้
 • วิชา ชุดไทยสมัยนิยม 1 / เรียน 150 ชั่วโมง / รอบเช้า
 • วิชา งานซ่อมแซมปรับเปลี่ยนรูปทรงและตกแต่งเสื้อผ้า / เรียน 150 ชั่วโมง / รอบเช้า
 • วิชา การตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม / เรียน 150 ชั่วโมง / รอบบ่าย
 • วิชา ตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่น / เรียน 150 ชั่วโมง / รอบเช้า
 • วิชา งานประดิษฐ์จากเชือกและลูกปัด / เรียน 150 ชั่วโมง / รอบบ่าย
 • วิชา จัดช่อดอกไม้แบบสากล / เรียน 150 ชั่วโมง / รอบเช้า
 • วิชา ขนมอบตามเทศกาล / เรียน 150 ชั่วโมง / รอบเช้า
 • วิชา ขนมอบสำหรับงานจัดเลี้ยง / เรียน 150 ชั่วโมง / รอบเช้า
 • วิชา อาหารนานาชาติ / เรียน 150 ชั่วโมง / รอบเช้า
 • วิชา ขนมอบสำหรับงานจัดเลี้ยง / เรียน 150 ชั่วโมง / รอบบ่าย
 • วิชา ขับร้อง เรียน / 150 ชั่วโมง / รอบเช้า
 • วิชา ขับร้องเพื่อนันทนาการ / เรียน 120 ชั่วโมง / รอบบ่าย
 • วิชา เทคนิคการตัดผมชาย / เรียน 150 ชั่วโมง / รอบเช้า
 • วิชา เทคนิคการซอยผม / ดัดผม เรียน 150 ชั่วโมง / รอบเช้า
 • วิชา ตัด แต่งทรงผม - สระเซ็ท / เรียน 120 ชั่วโมง / รอบบ่าย
 • วิชา เทคนิคตัดผมชาย / เรียน 150 ชั่วโมง / รอบเช้า
 • วิชา ตัดผมชายเบื้องต้น / เรียน 120 ชั่วโมง / รอบบ่าย
 • วิชา นวดเท้าเพื่อสุขภาพ นวดไทยแบบเชลยศักดิ์ / เรียน 150 ชั่วโมง / รอบบ่าย
 • วิชา งานพยากรณ์ด้วยการอ่านเส้นลายมือ / เรียน 150 ชั่วโมง / รอบเช้า
 • วิชา งานพยากรณ์ด้วยไพ่ซิปซีเบื้องต้น / เรียน 120 ชั่วโมง / รอบบ่าย
 • วิชา งานซ่อมบำรุงและติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก / เรียน 150 ชั่วโมง / รอบบ่าย
จำนวนที่รับสมัคร 20 คน / ห้องเรียน

ระยะเวลาเรียน: วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2560

รับสมัคร: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

ค่าสมัครเรียน: รายวิชาละ 10 บาท
ค่าบำรุงการศึกษา: ชั่วโมงละ 1 บาท
ค่าระดมทรัพยากรสาธารณูปโภค: ชั่วโมงละ 2 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร:
 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
 2. ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ
หลักฐานการสมัครเรียน:
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (แต่งกายสุภาพ) 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
สนใจสมัครเรียน ติดต่อได้ที่:
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
เลขที่ 146 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20130
เว็บไซต์ : www.chpt.ac.th/
โทรศัพท์: 038 386 360 แฟกซ์: 038 382 039

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.