Header Ads

รับสมัครด่วน เรียนทำอาหารและเบเกอรี่ 4 หลักสูตร ฟรี

ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝึกอบรมค่ะ "เรียนทำอาหารและเบเกอรี่ 4 หลักสูตร" ฟรี จัดโดย วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่

1. การทำเบเกอรี่ เบื้องต้น 18 ชั่วโมง
    อบรม วันที่ 22 – 24 กันยายน 2560

2. การทำขนมไทย 12 ชั่วโมง
    อบรม วันที่ 23 – 24 กันยายน 2560

3. การทำอาหารไทย 12 ชั่วโมง
    อบรม วันที่ 25 - 26 กันยายน 2560

4. การประกอบอาหารไทย 90 ชั่วโมง
    อบรม วันที่ 27 กันยายน – 17 ตุลาคม 2560

อบรมเวลา: 8.30 น. - 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม: อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานฯ

เอกสารประกอบการสมัคร:
  1. ใบสมัครฝึกอบรม 
  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
  3. สำเนาบัตรประชาชน
หมายเหตุ: *รับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตรละ 20 คน (1 คน สมัครได้เพียง 1 หลักสูตร)

คุณสมบัติ: 
  1. อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี 
  2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม
  3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
วิธีการสมัคร: สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (ภายในกระทรวงแรงงาน ข้างสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น)

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์: 02 245 4317 , fb/thailabourcollege

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.