Header Ads

เขตลาดกระบัง จัดสอนวิชาชีพฟรี สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้

ประชาสัมพันธ์: ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักเขตลาดกระบัง ประกาศรับสมัครผู้สนใจ เข้าศึกษาทักษะทางด้านวิชาชีพต่าง ๆ #เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ อบรมวันเสาร์ - อาทิตย์ วิชาชีพที่เปิดฝึกอบรม ดังนี้


วิชา การทำเบเกอรี่
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
อบรมจำนวน 8 วัน #เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันที่ฝึกอบรม 4 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงเรียนแสงหิรัญ ถ.หลวงแพ่ง

วิชา การประดิษฐ์เครื่องประดับ เพื่อสร้างอาชีพเสริม
เรียนเสาร์-อาทิตย์ #อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
เวลาอบรม จำนวน 6 วัน
เรียนวันที่ 4 - 19 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมชั้นที่ 4 สำนักงานเขตลาดกระบัง

วิชา แปรรูปอาหาร และการทำขนมไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
อบรมเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ จำนวน 8 วัน #ฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
อบรมวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560
ณ โรงเรียนแสงหิรัญ ถ.หลวงแพ่ง

ท่านผู้อ่านที่สนใจจะสมัครเข้ารับการอบรมวิชาต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครให้ครบ ได้แก่
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 
  • รูปถ่าย 1 – 2 นิ้ว 
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ชั้น 3
โทรศัพท์: 02 326 6288

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.