Header Ads

งานช่างหลวงสู่ปวงชน อบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่

ประชาสัมพันธ์ข่าวอบรมวิชาชีพ: เปิดรับสมัครด่วน (จำนวนจำกัด) เรียนวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ จัดอบรมโดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) วิชาชีพช่าง 10 หมู่ เพื่อการมีงานทำ หลักสูตร 8 เดือน ระหว่าง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 25 กรกฎาคม 2561


ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) เป็นหน่วยงาน ในความร่วมมือ ระหว่างสำนักพระราชวังและสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าอบรมและจะนำความรู้ไปสร้างอาชีพ มีความรักและศรัทธาในการอนุรักษ์และสืบทอด งานช่างหลวงสู่ปวงชน จำนวน 3 วิชา ดังต่อไปนี้
 1. หมู่ช่างเขียน (งานจิตรกรรมไทย)
 2. หมู่ช่างหุ่น (งานหุ่นหัวโขน)
 3. หมู่ช่างหุ่น (งานหุ่นกระบอก)
คุณสมบัติของผู้เรียน:
 1. มีความรักและศรัทธางานด้านศิลปะไทยโบราณ
 2. อายุ 15 ปี ขึ้นไป มีสายตาดีและสุขภาพแข็งแรง
กำหนดการ
 • เปิดรับสมัคร: วันที่ 2 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560
 • สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์: วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศผลสอบ และรายงานตัว: วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
 • ปฐมนิเทศ และเปิดเรียน: วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
โดยจะทำการเรียนการสอน ระหว่าง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

เอกสารการสมัครเรียน:
 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป
 4. ซองจดหมายติดแสตมป์และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง จำนวน 1 ซอง
 5. ใบรับรองแทพทย์ / สำเนาไม่เกิน 6 เดือน
 6. เงินค่าประกันของเสียหาย 300 บาท (จะคืนให้เมื่อสำเร็จการศึกษา)
สถานที่เรียน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)
เลขที่ 301 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

สนใจสมัครเข้าเรียน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการ ได้ที่:
โทรศัพท์: 02 431 3623
โทรสาร: 02 431 3624
facebook: ศูนย์กาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง

ขอขอบคุณที่ติดตามและเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.