Header Ads

งานช่างหลวงสู่ปวงชน อบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่

ประชาสัมพันธ์ข่าวอบรมวิชาชีพ: เปิดรับสมัครด่วน (จำนวนจำกัด) เรียนวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ จัดอบรมโดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) วิชาชีพช่าง 10 หมู่ เพื่อการมีงานทำ หลักสูตร 8 เดือน ระหว่าง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2560


ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) เป็นหน่วยงาน ในความร่วมมือ ระหว่างสำนักพระราชวังและสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าอบรมและจะนำความรู้ไปสร้างอาชีพ มีความรักและศรัทธาในการอนุรักษ์และสืบทอด งานช่างหลวงสู่ปวงชน จำนวน 3 วิชา ดังต่อไปนี้
  1. หมู่ช่างปั้น (งานปั้นปูนสด)
  2. หมู่ช่างเขียน (งานจิตรกรรมไทย)
  3. หมู่ช่างหุ่น (งานหุ่นหัวโขน)
คุณสมบัติของผู้เรียน:
  1. มีความรักและศรัทธา
  2. อายุ 15 ปี ขึ้นไป มีสายตาดีและสุขภาพแข็งแรง
กำหนดการ
  • เปิดรับสมัครผู้เรียน: วันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 28 ตุลาคม 255
  • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 
- สอบข้อเขียน เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 12.00 น. – 14.00 น.
  • ประกาศผลสอบและรายงานตัว ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 
  • ปฐมนิเทศและเปิดเรียน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  
สถานที่เรียน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)
เลขที่ 301 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

สนใจสมัครเข้าเรียน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการ ได้ที่:
โทรศัพท์: 02 431 3623
โทรสาร: 02 431 3624
facebook: ศูนย์กาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง

ขอขอบคุณที่ติดตามและเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.