Header Ads

หลักสูตรอบรมอาชีพ งบปี 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

สวัสดีค่ะ ช่วงนี้ เริ่มเห็นว่าหลาย ๆ หน่วยงาน เริ่มทยอยประกาศแผนงานของงบประมาณ ประจำปี 2560 กันบ้างแล้ว ซึ่งข่าวอบรมวันนี้ ก็เป็นประกาศ การเปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ ตามงบประมาณปี 2560 ของ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย อบรมฟรี ค่ะ ในหลักสูตร 6 เดือน และ หลักสูตรระยะสั้น


ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยเปิดรับสมัตรแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือน ตุลาคม 2559

รายละเอียดการอบรม ดังนี้

หลักสูตรอบรม 6 เดือน
 • รุ่นที่ 1: วันที่ 11 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560
 • รุ่นที่ 2: วันที่ 19 เมษายน 2560 - 12 มิถุนายน 2560
หลักสูตร ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล)
 • อายุระหว่าง 18 45 ปี รับวุฒิฯ ม.3 ขึ้นไป
หลักสูตร โรงแรมและบริการ
 • อายุ 15 35 ปี รับวุฒิฯ ม.3 ขึ้นไป
หลักสูตร การจัดการสำนักงาน
 • อายุ 15 35 ปี รับวุฒิฯ ม.3 ขึ้นไป
หลักสูตร โภชนาการ
 • อายุ 15 35 ปี รับวุฒิฯ ม.3 ขึ้นไป
หลักสูตร เสริมสวยสตรี
 • อายุ 15 50 ปี รับวุฒิฯ ป.6 ขึ้นไป
หลักสูตรระยะสั้น 

หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) 
รุ่นที่ 1: วันที่ 11 ตุลาคม 2559 - 4 ธันวาคม 2559
รุ่นที่ 2: วันที่ 19 เมษายน 2560 - 12 มิถุนายน 2560
 • อายุ 18 - 45 ปี รับวุฒิฯ ม.3 ขึ้นไป
หลักสูตร นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (390 ชั่วโมง) 
วันที่ 10 มกราคม 2560 - 15 มีนาคม 2560
 • อายุ 18 - 45 ปี รับวุฒิฯ ป.4 ขึ้นไป
หลักสูตร สักคิ้ว 3 มิติ 
รุ่นที่ 1 อบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560
รุ่นที่ 2 อบรมเดือนสิงหาคม 2560
 • อายุ 18 - 50 ปี รับวุฒิฯ ป.6 ขึ้นไป
หลักสูตร นวดสปา 
รุ่นที่ 1 อบรมเดือนตุลาคม 2559
รุ่นที่ 2 อบรมเดือนมีนาคม 2560
 • อายุ 18 - 50 ปี รับวุฒิฯ ป.6 ขึ้นไป
หลักสูตร การทำขนมไทย 
อบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 • อายุ 18 - 50 ปี รับวุฒิฯ  ป.4 ขึ้นไป
หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากผ้าด้นมือ (แฮนด์เมด) 
อบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 • อายุ 18 - 50 ปี รับวุฒิฯ ป.4 ขึ้นไป
หลักสูตร คลินิกผ้า (ซ่อมแซมเสื้อผ้า) 
อบรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 • อายุ 18 - 50 ปี รับวุฒิฯ ป.4 ขึ้นไป
*สวัสดิการฟรี ทุกหลักสูตร
- ที่พักฟรี (เฉพาะสตรี)
- อาหาร 3 มื้อ
- เครื่องแบบสำหรับอบรม
- วัสดุ อุปกรณ์การอบรม
- อินเตอร์เน็ต และ WiFi

ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
 1. สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย
 2. ส่งเอกสารใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (สมัครเข้ารับการฝึกวิชาชีพ) เลขที่ 10 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
 3. สมัครได้ทางเว็ปไซด์ของศูนย์ฯ www.vtw-cr.go.th
หรือสอบถามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 053 723 950 , 081 961 6676

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.