Header Ads

รับด่วน! อบรมหลักสูตรสปาตะวันตก

สวัสดีค่ะ ธุรกิจด้านสปาเติบโตต่อเนื่อง ดังนั้น ทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพนี้ จึงจัดได้ว่าเป็น อาชีพที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นวิชาชีพเฉพาะด้าน ซึ่งผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านนี้ ยิ่งนานวัน ก็ยิ่งมีประสบการณ์ เป็นที่ต้องการของตลาดธุรกิจด้านนี้ และยังสามารถต่อยอดไปเป็น ผู้ประกอบการเอง ได้ในอนาคตด้วยค่ะ

ประกาศจาก วิทยาลัยการแรงงาน กำลังเปิดรับสมัคร ผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในสถานประกอบการด้านนวด / สปา ที่สนใจจะเข้ารับการอบรม หลักสูตรสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 (หลักสูตรอบรม 30 ชั่วโมง)

โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2558

เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (อายุ 18 ปี ขึ้นไป)
  3. สำเนาหนังสือรับรอง ประสบการณ์การทำงานสปา (หัตถบำบัด) ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ วุฒิบัตรผ่านฝึกสปา (หัตถบำบัด) ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง หรือ มีวุฒิบัตรผ่านฝึกนวดไทยไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง อย่างใดอย่างหนึ่ง
  4. แบบตอบรับ การฝึกอบรม หรือ หนังสือส่งตัวจากผู้ประกอบการ / เจ้าของร้าน หรือ ถ้าเป็นเจ้าของร้าน ให้ใช้หลักฐานการเป็นเจ้าของร้าน
กำหนดการที่สำคัญ :-
  • ปิดรับสมัคร : วันที่ 4 ธันวาคม 2558 
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ : วันที่ 8 ธันวาคม 2558 
  • วันนัดสัมภาษณ์ : วันที่ 14 ธันวาคม 2558 
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม : วันที่ 15 ธันวาคม 2558 
  • ดำเนินการฝึกอบรม : วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2558 
ผู้สมัครสามารถ ตรวจสอบ สถานะการสมัคร ได้ที่ :-
คุณศริญญา ศิริสัตพลี
โทรศัทพ์ : 02 245 1707 ต่อ 321

ท่านที่สนใจ กรุณาคลิกเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งวิธีการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ อบรมหลักสูตร สปาตะวันตก(หัตถบำบัด) ระดับ 1

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.