Header Ads

รับสมัครด่วน อบรม หลักสูตร Call Center จบแล้วมีงานทำ


สวัสดีคุณผู้อ่านค่ะ มีข่าวรับสมัครด่วน อบรมอาชีพ ฟรี! หลักสูตร Call Center จัดฝึกอบรม โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี หรือชื่อเดิม คือ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี มาแจ้งให้ทราบค่ะ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ชื่อเดิม ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง) สังกัด สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มีประกาศ รับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการอบรม หลักสูตร Call Center ซึ่งจะทำการฝึกอบรม เป็นระยะเวลา 1 เดือนค่ะ และมีพิเศษค่ะ คือ เมื่อฝึกอบรมจบแล้ว จะมีงานทำทันทีค่ะ

เปิดรับสมัครแล้วนะคะ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2558
เริ่มเรียน วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2558
ท่านใดสนใจรีบสมัครนะคะ รับจำนวนจำกัดค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
- ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 78 / 3 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02 583 8350 , 02 961 1882
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
เว็บไซต์ : http://www.women-trainingcenter.com/
รถโดยสารสาธารณะ สาย 32, 33, 90, 104, 388, ปอ.104, ปอ.505

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.