Header Ads

เรียนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว


วิชาชีพ การทำดอกไม้ประดิษฐ์ สามารถนำไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้หลากหลาย สุดแล้วแต่ว่า จะมีความคิดสร้างสรรค์กันอย่างไรนะคะ หากสังเกตดี ๆ เราจะพบเห็น ดอกไม้ประดิษฐ์ ขนาดต่าง ๆ กัน ปะปนอยู่กับชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์ ประเภทของขวัญ ของชำร่วย หรือแม้กระทั่ง ของตกแต่งบ้าน ดังนั้น การเรียนวิชาชีพ การทำดอกไม้ประดิษฐ์ จึงเป็นวิชาที่น่าสนใจ น่าศึกษาเก็บเกี่ยวทักษะเอาไว้ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นชิ้นงาน สำหรับการสร้างอาชีพ หรือสร้างรายได้ ได้ดีทีเดียวค่ะ


ข่าวประกาศรับสมัครประชาชานผู้สนใจทั่วไป เข้ารับ การฝึกวิชาชีพ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว จัดโดย สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ซึ่งกำหนดเปิด ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
โดยจะเริ่มอบรม ในวันที่  27, 28 มิถุนายน 2558 และ ในวันที่ 4, 5 กรกฎฎาคม 2558
เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

สถานที่ ณ สำนักงานเขตบางบอน

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :-
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 1
สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02 450 32 74 , 02 450 32 81

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.