Header Ads

วิทยาลัยสารพัดช่าง ราชบุรี รับสมัคร อบรมวิชาชีพระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่าง ราชบุรี เปิดรับสมัคร ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเรียนวิชาชีพ โดยไม่จำกัดเพศ และอายุค่ะ เพียงแต่ต้องมีร่างกาย ที่ไม่เป็นอุปสรรค ต่อการเรียนในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ นะคะ เป็นหลักสูตรระยะสั้น ่โดยเปิดรับสมัคร ตลอดเดือนกันยายนนี้ และจะเปิดฝึกอบรม ในเดือนดุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ

สารพัดช่าง ราชบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
วิทยาลัยสารพัดช่าง ราชบุรี เปิดรับสมัคร เข้าอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- ค่าสมัคร รายวิชาละ 10 บาท
- ค่าบำรุงการศึกษา ชั่วโมงละ 1 บาท
  วิชาคอมพิวเตอร์ เช่น Windows - words - excel - PowerPoint ค่าบำรุงการศึกษาชั่วโมงละ 5 บาท
  แผนกดนตรีและขับร้อง (เฉพาะภาคค่ำ) ค่าบำรุงการศึกษาชั่วโมงละ 4 บาท

เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
 • รอบเช้า เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
 • รอบบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 
 • รอบค่ำ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
วิชาชีพที่เปิดฝึกอบรม ได้แก่
 • เสื้อเบื้องต้น (อบรม 75 ชม.) รอบเช้า / บ่าย จำนวนที่รับ รอบละ 20 คน
 • เสื้อสมัยนิยม (อบรม 75 ชม.) รอบเช้า , รอบค่ำ จำนวนที่รับ รอบละ 20 คน
 • กระโปรงเบื้องต้น (อบรม 75 ชม.) รอบบ่าย จำนวนที่รับ รอบละ 20 คน
 • เสื้อสมัยนิยม 1 (อบรม 75 ชม.) รอบบ่าย จำนวนที่รับ รอบละ20 คน
 • การตัดผม (อบรม 150 ชม.) รอบเช้า , รอบค่ำ จำนวนที่รับ รอบละ 20 คน
 • การแต่งเล็บ (อบรม 30 ชม.) รอบเช้า , รอบค่ำ จำนวนที่รับ รอบละ 20 คน
 • การซอยผม - ดัดผม (อบรม 120 ชม.) รอบเช้า , รอบค่ำ จำนวนที่รับ รอบละ 20 คน
 • ขนมไทย (อบรม 75 ชม.) รอบเช้า , รอบค่ำ จำนวนที่รับ รอบละ 20 คน
 • อาหารไทย (อบรม 75 ชม.) รอบเช้า , รอบค่ำ จำนวนที่รับ รอบละ 20 คน
 • การประดิษฐ์ของชำร่วย (อบรม 150 ชม.) รอบเช้า จำนวนที่รับ รอบละ 20 คน
 • ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น (อบรม 150 ชม.) รอบเช้า รอบค่ำ จำนวนที่รับ รอบละ 20 คน
 • ทฤษฎีดนตรีสากล (อบรม 30 ชม.) รอบเช้า , รอบค่ำ จำนวนที่รับ รอบละ 20 คน
 • ขับร้อง (อบรม 120 ชม.) รอบเช้า , รอบค่ำ จำนวนที่รับ รอบละ 20 คน
 • ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (อบรม 150 ชม.) รอบเช้า , รอบค่ำ จำนวนที่รับ รอบละ 20 คน
 • โปรแกรม Windows, words, Excel (อบรม 150 ชม.) รอบค่ำ จำนวนที่รับ รอบละ 20 คน
หลักฐานการสมัคร :
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  1  รูป
ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ :
- วิทยาลัยสารพัดช่าง ราชบุรี
ฝ่ายงานทะเบียน ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
เลขที่ 1 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 032 321 003 ต่อ 112
เว็บไซต์ : www.rptc.ac.th/

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.