Header Ads

โครงการลูกพระดาบส อบรมอาชีพ ปี 2558


โครงการลูกพระดาบส จัดอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยจะเริ่มอบรม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ต่อเนื่องไปจนถึง ปี 2558 เลยค่ะ ซึ่งทางโครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไป สมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ฟรี!! ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ


โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการอบรมอาชีพต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดังนี้

วิชาชีพ / วัน / เวลา ในการฝึกอบรม 
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 : การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
วันที่ 10  ตุลาคม 2557 : การทำซีซ่าสลัดและแซนวิสไส้ต่าง ๆ
วันที่ 14  ตุลาคม 2557 :การจัดสวนในภาชนะ
วันที่ 17  ตุลาคม 2557 : การทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท็อฟฟี่กล้วย
วันที่ 8 - 12  ตุลาคม 2557 , 15 - 19  ตุลาคม 2558 : การเพาะเห็ดแบบครบวงจร (อบรม 5 วัน)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 : การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
วันที่ 7  พฤศจิกายน 2557 : การผลิตไบโอดีเซล
วันที่ 14  พฤศจิกายน 2557 : การจัดดอกไม้ในงานพิธี
วันที่ 12 - 16  พฤศจิกายน 2557 , 19 - 23  พฤศจิกายน 2557 : การเพาะเห็ดแบบครบวงจร (อบรม 5 วัน)

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 : การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
วันที่ 16  ธันวาคม 2557 : การปลูกกล้วยไม้
วันที่ 19  ธันวาคม 2557 : การทำปลานิลหยอง น้ำพริกนรกปลานิล และสเต๊กปลานิล
วันที่ 23  ธันวาคม 2557 : การทำปุ๋ยชีวิภาพ
วันที่ 17 - 21  ธันวาคม 2557 , 24 - 28  ธันวาคม 2557 : การเพาะเห็นแบบครบวงจร (อบรม 5 วัน)

อบรมวิชาชีพ ปี 2558
วันที่ 6 มกราคม 2558 : การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
วันที่ 9 มกราคม 2558 : การทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องวอก
วันที่ 13  มกราคม 2558 : การทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่ม และน้ำสมุนไพร
วันที่ 20  มกราคม 2558 : การทำคานาเป้กุ้ง / กุ้งพล่า / กุ้งอบซอส
วันที่ 23  มกราคม 2558 : การทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้ามือ และตะไคร้หอมกันยุง
วันที่ 7 - 11  มกราคม 2558 , 21 - 25  มกราคม 2558 : การเพาะเห็นดแบบครบวงจร (อบรม 5 วัน)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 : การทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ
วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2558 : การทำผลไม้แช่อิ่มและอบแห้ง
วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2558 : การทำซีซ่าสลัดและแซนวิสไส้ต่าง ๆ
วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2558 : การจัดสวนในภาชนะ
วันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2558 : เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด (เพื่อลดต้นทุนการผลิต)
วันที่ 18 - 22  กุมภาพันธ์ 2558 : การซักอบรีดแบบครบวงจร
วันที่ 4 - 8  กุมภาพันธ์ 2558 , 11- 15  กุมภาพันธ์ 2558 : การเพาะเห็นดแบบครบวงจร (อบรม 5 วัน)

วันที่ 6 มีนาคม 2558 : การปลุกพืชไม่ใช้ดิน
วันที่ 10  มีนาคม 2558 : การทำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่าง ๆ
วันที่ 13  มีนาคม 2558 : การทำกล้วยเบรกแตก กล้วยตาก ลาบกล้วย และท็อฟฟี่กล้วย
วันที่ 17  มีนาคม 2558 : การจัดดอกไม้ในงานพิธี
วันที่ 20  มีนาคม 2558 : การเลี้ยงปลานิล
วันที่ 11 - 15  มีนาคม 2558 , 25- 29  มีนาคม 2558 : การเพาะเห็ดแบบครบวงจร  (อบรม 5 วัน)

** ฝึกอบรมเวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

เงื่อนไขและระเบียบการสมัคร เข้ารับการฝึกอบรมจากโครงการลูกพระดาบส
1. หลักสูตรการอบรมแบบ 1 วัน
- ผู้ที่สนใจจะต้องโทรศัพท์มาลงทะเบียน กับเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ
- โทรศัพท์ : 02 - 174 - 4111 หรือต้องมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง(เท่านั้น) และจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน การอบรม 1 เดือน หรือมากกว่า
2. หลักสูตรอบรม 5 วัน
- ผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม จะต้องส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้ค่ะ
- สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประชาชน  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่ : 89 หมู่ 14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
** เมื่อได้รับเอกสารแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อกลับไป หรือมาส่งเอกสารที่โครงการฯด้วยตัวเอง

หมายเหตุ : ทางโครงการลูกพระดาบส จะไม่รับการสมัครทางเว็บไซต์นะคะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : lukphradabos.org
ขับเคลื่อนโดย Blogger.