Header Ads

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีนบุรี รับสมัครอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 1/2558


ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีนบุรี (จตุจักร 2) เปิดรับสมัคร อบรมอาชีพต่าง ๆ ฟรี ประจำปีงบประมาณ 2558 แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ ในหลักสูตรอบรมอาชีพระยะสั้น อบรม 80 ชั่วโมง และ หลักสูตร 160 ชั่วโมง มีทั้งเรียนในวันธรรมดา คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ และเรียนในวันหยุดคือวันเสาร์ - วันอาทิตย์ค่ะ


หลักสูตรที่เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 1/2558 มีดังนี้ค่ะ
หลักสูตร 80 ชั่วโมง (เรียน 1 เดือน)
อบรม : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาเรียน 9.00 น. - 15.00 น.
 • รุ่นที่ 1/2558 รับสมัคร วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่  28 กันยายน 2557 
 • เปิดเรียน วันที่ 6 ตุลาคม 2557 - วันที่ 28 ตุลาคม 2557
หลักสูตร 160 ชั่วโมง (เรียน 2 เดือน)
อบรม : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาเรียน 9.00 น. - 15.00 น.
 • รุ่นที่ 1/2558 รับสมัคร วันที่ 18 สิงหาคม 2557 - วันที่ 28 กันยายน 2557 
 • เปิดเรียน วันที่ 6 ตุลาคม 2557 - วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
วิชาชีพที่เปิดอบรม มีตัวอย่างดังนี้ค่ะ
 • อาหารไทย
 • อาหารว่าง
 • ขนมไทย
 • เบเกอรี่
 • การทำดอกไม้ดินไทย
 • นวดน้ำมัน (อโรมาเธอราฟี)
 • การจัดดอกไม้สด
 • การร้อยลูกปัดและของช่ำรวย
 • การทำเทียนแฟนซี
 • กรอบรูป
 • การแปรรูปสมุนไพร
 • ศิลปประดิษฐ์
 • สิ่งประดิษฐืจากวัสดุเหลือใช้
 • วิชาคอมพิวเตอร์
 • ซ่อมคอมพิวเตอร์
หลักสูตร 80 ชั่วโมง (เรียน 2 เดือน)
อบรม : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลาเรียน 9.00 น. - 15.00 น.
 • รุ่นที่ 1/2558 รับสมัคร วันที่ 9 สิงหาคม 2557 - วันที่ 28 กันยายน 2557 
 • เปิดเรียน วันที่ 4 ตุลาคม 2557 - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557
หลักสูตร 160 ชั่วโมง (เรียน 2 เดือน)
อบรม : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลาเรียน 9.00 น. - 15.00 น.
 • รุ่นที่ 1/2558 รับสมัคร วันที่ 9 สิงหาคม 2557 - วันที่ 28 กันยายน 2557 
 • เปิดเรียน วันที่ 4 ตุลาคม 2557 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
วิชาชีพที่เปิดอบรม มีตัวอย่างดังนี้ค่ะ ^^
 • อาหารไทย
 • อาหารว่าง
 • ขนมไทย
 • เบเกอรี่
 • ดอกไม้ดินไทย
 • กรอบรูป
 • การแปรรูปสมุนไพร
 • ศิลปประดิษฐ์
 • การจัดดอกไม้สด
 • การร้อยลูกปัด/ของช่ำร่วย
 • การทำผ้าบาติก
 • การแกะสลักผักและผลไม้
 • วิชาเซรามิก
 • วิชาคอมพิวเตอร์
 • การซ่อมโทรศัพท์มือถือ
 • วิชานวดแผนไทย (นวดตัวและนวดเท้า)
 • เสริมสวย 1 , 2
 • ตัดผมชาย 1 , 2
 • ตัดเสื้อสตรี 1 , 2
 • สร้างแพทเทิร์น
 • วิชาดีไซน์
 • อิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ : ผู้สนใจ กรุณาสอบถาม รายวิชาชีพที่เปิดอบรม กับทางศูนย์ฝึกอาชีพฯ มีนบุรี อีกครั้งนะคะ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :-
1.รูปถ่าย 1 - 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาใบขับขี่ จำนวน 2 ใบ

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ :-
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีนบุรี (จตุจักร 2)
ตั้งอยู่ภายใน ตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02 540 4375 - 6


^^  ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ  ^^

ขับเคลื่อนโดย Blogger.