Header Ads

พัฒนาชุมชนฯ เขตหลักสี่ จัดฝึกอาชีพ พค 57ฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้น 57 พัฒนาชุมชนฯ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดฝึกวิชาชีพ 3 วิชา ในโครงการฝึกอาชีพ เสริมรายได้ ซึ่งมีจุดประสงค์ เพื่อให้ทักษะความรู้ทางด้านวิชาชีพ แก่ประชาชน ในพื้นที่เขตหลักสี่ และพื้นที่ใกล้เคียง

รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้และนำความรู้ จากการฝึกอบรมในวิชาชีพต่าง ๆ ไปสร้างงาน ประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริม ให้แก่ตนเองและครอบครัว แบ่งเบาภาระในสภาวะค่าครองชีพสูง เช่นปัจจุบันนี้ค่ะ

โครงการฝึกอาชีพ เสริมรายได้
- เปิดฝึกอบรมอาชีพ 3 วิชาชีพ ดังนี้ 
  • วิชา การนวดฝ่าเท้า 
  • การสานตะกร้าพลาสติก 
  • การทำเบเกอรี่ 
จัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุม เปรมประชากร ชั้น 3
อาคารสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 19 ถึง วันที 23 พฤษภาคม 2557 
เวลาอบรม 09.00 น. - 16.00 น. 

ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับ การฝึกอบรมอาชีพ โครงการฯนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ :-
- ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
- สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
- เบอร์โทรศัพท์ : 02 982 7427 ต่อ 7427 ในวันและเวลาราชการนะคะ


  ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.