Header Ads

อบรม พนักงานนวดไทย (มีนาคม 57)


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพ (วัดธาตุทอง) สังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร ผู้สนใจต้องการเป็น พนักงานนวดไทย เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

โดยเริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป และจะปิดรับสมัคร เมือมีผู้สมัครเข้ารับการอบรม ครบตามจำนวนที่กำหนดค่ะ

ฝึกอบรม ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ใน บริเวณวัดธาตุทอง (เยื้องขนส่งเอกมัย) 
เวลาฝึกอบรม : 9.00 น. - 16.00 น. 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) 
เปิดรับสมัคร เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อทดสอบมาตรฐานแรงงาน ในสาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 (18 ชั่วโมง) จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 20 คน

รุ่นที่ 1. ฝึกอบรม วันที่ 11 , 12 , 13 มีนาคม 2557 
  • วันทดสอบมาตรฐานฯ วันที่ 14 มีนาคม 2557

รุ่นที่ 2. ฝึกอบรม วันที่ 22 , 23 , 24 เมษายน 2557 
  • วันทดสอบมาตรฐานฯ วันที่ 25 เมษายน 2557

รุ่นที่ 3. ฝึกอบรม วันที่ 6 , 7 , 8 พฤษภาคม 2557
  • วันทดสอบมาตรฐานฯ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป 
  • ต้องผ่านการฝึกอบรม นวดแผนไทย 150 ชั่วโมง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบผ่านการฝึกอบรม นวดแผนไทย 150 ชั่วโมง
2. ใบผ่านงานหรือ บันทึกผู้ป่วยผ่อนคลาย 100 คน
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สนใจและสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ได้ที่
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02 390 2212 , 02 390 0263 - 4 ต่อ 122 , 123 , 124 
เว็บไซต์ : home.dsd.go.th/bkk


** ดูข่าวฝึกอาชีพ พนักงานนวดไทย ระดับ 2  >> คลิก <<


^^  ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ  ^^


ขับเคลื่อนโดย Blogger.