Header Ads

ศูนย์ฝึกอาชีพ เขตราษฎร์บูรณะ อบรมบรรจุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัว เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ จัดฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป

ใน หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น วิชาบรรจุภัณฑ์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้แก่ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำวิชาชีพที่ได้จากการอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงาน สร้างเงินศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัว เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
เชิญผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น

หลักสูตร วิชาบรรจุภัณฑ์ 

จัดฝึกอบรม ในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2557
เวลาอบรม 09.00-16.00 น.
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพและบริหารเงินออมครอบครัว เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

หากท่านใด มีความสนใจจะสมัครเข้าร่วมใน โครงการ ฯ ดังกล่าว
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ
โทรศัพท์ : 02 428 4884 ต่อ 6837


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.