Header Ads

ฝึกอาชีพ การเลี้ยงไส้เดือนดินและปลูกผักอินทรีย์


สวัสดีค่ะ มีข่าวฝึกอาชีพ ที่น่าสนใจมานำเสนอเช่นเคยค่ะ วันนี้เป็นหลักสูตร การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ด้านการเกษตร คือการเลี้ยงไส้เดือนดินและการปลูกผักอินทรีย์ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม หรือจะต่อยอดเป็นอาชีพอิสระก็เหมาะสมนะคะ เพราะขั้นตอนและการลงทุนเบื้องต้นก็ไม่ได้มากมายค่ะ


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดยฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ มูลนิธิโครงการหลวง


จัดฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การเลี้ยงไส้เดือนดิน - ปลูกผักไฮโดรแบบอินทรีย์
โดยการฝึกอบรม จะถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงในรูปแบบนวัตกรรมใหม่ สอนเทคนิคการเลี้ยงแบบใหม่ ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และจากเทคนิคการเลี้ยงแบบใหม่นี้ จะให้ผลผลิตปุ๋ยจากไส้เดือนที่มีคุณภาพ ทำให้สามารถ กำจัดขยะอินทรีย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนปุ๋ยมูลไส้เดือนดินที่ได้นี้ จะเป็นวัตถุดิบ ที่สามารถนำไปต่อยอด ใช้ในการเพาะปลูกผักอินทรีย์ ซึ่งในการฝึกอบรม จะมีการแนะนำ วิธีการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน และปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ ไว้รับประทานในครัวเรือน และพัฒนาสู่อาชีพได้อีกด้วยค่ะ

ฝึกอบรม ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-16.00 น. 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02 564 7000 ต่อ 1405 - 9 
โทรสาร : 02 564 7004  www.nstda.or.th/rural


^^  ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ  ^^


ขับเคลื่อนโดย Blogger.