Header Ads

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ลำพูน จัดฝึกอาชีพ 7 หลักสูตร


ฝึกอาชีพ 7 หลักสูตร จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจำปี 2557
ได้เปิดอบรมวิชาชีพด้านการเกษตร ให้แก่ชาวเกษตรกร รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่สนใจศึกษาใฝ่หาความรู้ด้านนี้ ผู้จัดโครงการ ฯ นี้ มีเป้าหมายที่จะ ฝึกอาชีพ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 620 ราย

ในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 – วันที่ 27 มีนาคม 2557 

วิชาชีพที่เปิดอบรม จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้
  • การผลิตและการตลาดกล้วยไม้ 50 ราย
  • เทคโนโลยีการผลิตหน้าวัว 70 ราย
  • เทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศ 45 ราย
  • พัฒนาการปลูกไผ่เพื่อผลิตนอกฤดู 140 ราย 
  • การผลิตพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสาน 210 ราย 
  • การผลิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 25 ราย 
  • เทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่ 80 ราย

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ
ชาวเกษตรกรและผู้ที่สนใจ จะสมัครเข้ารับ การฝึกอาชีพ โครงการนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน
ตำบล ศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ 053 56 5011 - 2  (ในวันและเวลาราชการ)


^^  ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ  ^^


ขับเคลื่อนโดย Blogger.