Header Ads

รร.ฝึกอาชีพกทม.ดินแดง 2 (หลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้น 2557)


รร.ฝึกอาชีพกทม.ดินแดง 2 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับ การฝึกอาชีพ ปี 2557 ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลายสาขา เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาว่าง ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือผู้ที่ต้องการใฝ่หาความรู้ด้านวิชาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ด้านที่ตนเองสนใจ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ลดค่าครองชีพ รวมทั้งยังสามารถสร้างช่องทางการประกอบอาชีพอิสระ ให้แก่ตนเองได้อีกด้วย
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (ฝึกอบรม ปี 2557)
- กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ดังนี้

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์

- หลักสูตรฝึกอบรม 150 ชั่วโมง ได้แก่
 • พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรม รอบเช้า
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฝึกอบรม รอบบ่าย รอบค่ำ
 • การสร้างแบบเสื้อผ้า ฝึกอบรม รอบเช้า รอบบ่าย
 • การออกแบบเสื้อผ้า ฝึกอบรม รอบเช้า รอบบ่าย
 • เสื้อผ้าสตรี ฝึกอบรม รอบเช้า รอบค่ำ
 • กระโปรงสตรี ฝึกอบรม รอบบ่าย
 • เสื้อผ้าอุตสาหกรรม ฝึกอบรม รอบเช้า
 • เสื้อผ้าเด็ก ฝึกอบรม รอบบ่าย
 • กางเกงสตรี ฝึกอบรม รอบเช้า
 • ชุดสูทสตรี ฝึกอบรม รอบบ่าย
 • ชุดติดกันและการตัดเย็บเสื้อผ้า ฝึกอบรม รอบเช้า รอบบ่าย รอบค่ำ
 • การทำผ้าบาติกและมัดย้อม ฝึกอบรม รอบเช้า รอบบ่าย
 • ซอยผม ฝึกอบรม รอบเช้า รอบบ่าย รอบค่ำ
 • ม้วนผม ฝึกอบรม รอบเช้า รอบบ่าย
 • ตัดผมชาย ฝึกอบรม รอบเช้า รอบบ่าย รอบค่ำ
- หลักสูตร  90 ชั่วโมง
 • วิชานวดตัว ฝึกอบรม รอบบ่าย รอบค่ำ
- หลักสูตร  75 ชั่วโมง
 • อาหารไทย ฝึกอบรม รอบบ่าย รอบค่ำ
 • คุกกี้และเค้ก ฝึกอบรม รอบเช้า
 • ขนมปังและพาย ฝึกอบรม รอบบ่าย รอบค่ำ
 • การจัดดอกไม้สด ฝึกอบรม รอบเช้า
 • ดอกไม้ประดิษฐ์ ฝึกอบรม รอบบ่าย รอบค่ำ
 • แกะสลักผักและผลไม้ ฝึกอบรม รอบเช้า รอบบ่าย
 • การออกแบบเว็บไซต์ ฝึกอบรม รอบบ่าย รอบค่ำ
- หลักสูตร  60  ชั่วโมง
 • นวดฝ่าเท้า ฝึกอบรม รอบเช้า รอบบ่าย
 • การเกล้าผม ฝึกอบรม รอบเช้า
* รับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
* กำหนดเปิดเรียน วันที่ 20 มกราคม - วันที่ 31 มีนาคม 2557

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
ค่าบำรุงการศึกษา
- หลักสูตรวิชาทั่วไป 105 บาท
- หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และวิชาการออกแบบเว็บไซต์ 305 บาท

ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพต่าง ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและสมัครด้วยตัวเองได้ที่
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2
ซอยมิตรไมตรี 3 หรือถนนประชาสงเคราะห์ 17
โทรศัพท์ : 02 246 5769 , 02 245 1401 (วันจันทร์ - วันศุกร์)


** ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความก่อนหน้า คลิก ^^


^^  ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ  ^^


ขับเคลื่อนโดย Blogger.