โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2


สวัสดีคุณผู้อ่านค่ะ..       
เคยแนะนำ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 ไปในบทความคราวก่อน วันนี้ถึงคิวของ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 บ้างแล้วล่ะค่ะ..

ที่นี่ ดูเหมือนว่า วิชาชีพ ที่เปิดอบรม ส่วนใหญ่เป็น ประเภทงานบ้านงานเรือน
ดู ๆ แล้ว น่าเรียน น่าอบรม ไปเสียทุกวิชาทีเดียวค่ะ  ^ ^

อย่างที่ได้เคยบอกไปในบทความคราวก่อนว่า โรงเรียนฝึกอาชีพรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 และ โรงเรียนฝึกอาชีพฝึกอาชีพดินแดง 2 นั้นตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกัน เพียงแต่แยกตึก ทำการกันค่ะ สามารถเดินทาง โดยเข้าทาง ซอยประชาสงเคราะห์ 17 หรือ เข้าทางถนนมิตรไมตรี 3 ก็ได้ค่ะ

รถประจำทางที่ผ่าน 12 , 13 , 36 , 54 , 98 , 117 , 163 , 204 ,
โทรศัพท์ : 02 246 5769 , 02 245 1401

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2
หลักฐานในการสมัคร อบรมอาชีพต่าง ๆ
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตนประชาชน
 3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

  หลักสูตรที่เปิด อบรมอาชีพต่าง ๆ มีดังนี้
  หลักสูตรอบรม 150 ชั่วโมง รับสมัคร 4 รุ่น
  รุ่น
  เปิดรับสมัคร
  ระยะเวลาอบรม
  1.
  1 – 30 เมษายย
  1 พฤษภาคม – 16 กรกฎาคม
  2. 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 20 กรกฎาคม – 28 กันยายน
  3. 1 – 30 กันยายน 1 ตุลาคม – 15 ธันวาคม
  4. 1 – 31 ธันวาคม 4 มกราคม – 20 มีนาคม

  วิชาชีพที่เปิดอบรม
  ลำดับ
  วิชาที่อบรม
  เวลาอบรม
  1.
  เสื้อผ้าสตรี
  เช้า , บ่าย , ค่ำ
  2.
  ชุดติดกันและตกแต่งเสื้อผ้า
  เช้า , บ่าย , ค่ำ
  3.
  เสื้อสูทสตรี
  ค่ำ
  4.
  เสื้อผ้าอุตสาหกรรม
  เช้า , บ่าย , ค่ำ
  5.
  การตัดเย็บชุดชั้นในสตรี
  เช้า , บ่าย , ค่ำ
  6.
  สร้างแบบเสื้อผ้า
  เช้า , บ่าย , ค่ำ
  7.
  ออกแบบเสื้อผ้า
  เช้า , บ่าย
  8.
  ม้วนผม
  เช้า
  9.
  ซอยผม
  เช้า , บ่าย , ค่ำ
  10.
  ตัดผมชาย
  เช้า , บ่าย , ค่ำ
  11.
  พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
  เช้า
  12.
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  บ่าย , ค่ำ
  13.
  การทำผ้าบาติกและมัดย้อม
  เช้า , บ่าย , ค่ำ

  หลักสูตร 90 ชั่วโมง วิชา นวดตัว เปิดอบรม รอบ เช้า , บ่าย , ค่ำ

  รุ่น
  เปิดรับสมัคร
  ระยะเวลาอบรม
  1. 1 เมษายน - -30 เมษายน 1 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน
  2. 5 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 3 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม
  3. 15 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม
  4. 15 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 18 สิงหาคม – 28 กันยายน
  5. 1 – 30 กันยายน 1 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน
  6. 1 – 30 ตุลาคม 30 ตุลาคม – 15 ธันวาคม
  7. 1 – 31 ธันวาคม 4 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์
  8. 5 – 31 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม


  หลักสูตร 60 ชั่วโมง วิชา นวดฝ่าเท้า เปิดอบรม รอบ เช้า , บ่าย , ค่ำ

  รุ่น
  เปิดรับสมัคร
  ระยะเวลาอบรม
  1. 1 – 30 เมษายน 1 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน
  2. 12 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 17 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม
  3. 15 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 15 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม
  4. 15 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 29 สิงหาคม – 25 กันยายน
  5. 1 – 30 กันยายน 1 – 29 ตุลาคม
  6. 13 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 13 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม
  7. 1 – 31 ธันวาคม 4 มกราคม -  29 มกราคม
  8. 19 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม

  หลักสูตร 75 ชั่วโมง เปิดอบรม 8 รุ่น ดังนี้

  รุ่น
  เปิดรับสมัคร
  ระยะเวลาอบรม
  1. 1 เมษายน – 30 เมษายน 1 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน
  2. 12 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 10 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม
  3. 22 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 20 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม
  4. 27 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 25 สิงหาคม – 28 กันยายน
  5. 1 – 30 กันยายน 1 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน
  6. 1 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 6 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม
  7. 1 – 31 ธันวาคม 4 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์
  8. 2 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 8 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม


  วิชาที่เปิดอบรม ( หลักสูตร 75 ชั่วโมง)

  ลำดับ
  วิชาที่เปิดอบรม
  เวลาอบรม
  1.
  การจัดดอกไม้สด รอบ เช้า
  2. การประดิษฐ์ดอกไม้ รอบ บ่าย , ค่ำ
  3. อาหารไทย รอล เช้า , ค่ำ
  4. คุกกี้และเค๊ก รอบ เช้า
  5. ขนมปังและพาย รอบ บ่าย
  6. แกะสลักผักและผลไม้ รอบ เช้า , บ่าย
  7. การออกแบบเว็บไซด์ รอบ บ่าย , ค่ำ


  หลักสูตร 60 ชั่วโมง
  1. วิชาเกล้าผม เปิดอบรมรอบเช้า
  2. วิชาแต่งหน้า เปิดอบรมรอบบ่าย
  เปิดอบรม 8 รุ่น ดังนี้
  • รุ่นที่ 1. เปิดรับสมัคร 1 – 30 เมษายน , ระยะเวลาอบรม 1 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน
  • รุ่นที่ 2. เปิดรับสมัคร 12 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน , ระยะเวลาอบรม 10 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม
  • รุ่นที่ 3. เปิดรับสมัคร 16 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม , ระยะเวลาอบรม 20 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม
  • รุ่นที่ 4. เปิดรับสมัคร 21 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม , ระยะเวลาอบรม 25 สิงหาคม – 21 กันยายน
  • รุ่นที่ 5. เปิดรับสมัคร 1 – 30 กันยายน , ระยะเวลาอบรม 1 –29 ตุลาคม
  • รุ่นที่ 6. เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน , ระยะเวลาอบรม 6 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม
  • รุ่นที่ 7. เปิดรับสมัคร 1 – 31 ธันวาคม , ระยะเวลาอบรม 4 – 29 มกราคม
  • รุ่นที่ 8. เปิดรับสมัคร 1 – 31 มกราคม , ระยะเวลาอบรม 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม
  หลักสูตร 30 ชั่วโมง
        วิชา ช่างทำเล็บ อบรม เวลา 9.00 น.– 16.00 น. (อบรม 5 วัน)
        วิชา ช่างทำเล็บ อบรมรอบค่ำ 17.00 น. – 20.00 น. (อบรม 5 วัน)

  หมายเหตุ  :  กรุณาสอบถามการ อบรมวิชาชีพต่าง ๆ จากสถานที่อบรมอีกครั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมค่ะ


  ขอขอคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ  

  ที่มา :  แผ่นพับ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2