Header Ads

ฝึกอาชีพ 4 หลักสูตร กับฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตคันนายาว


ฝึกอาชีพ 4 หลักสูตร กับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคันนายาว
ใน โครงการเสริมสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อช่วยให้ประชาชนทั่วไป ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ได้มีทักษะวิชาชีพ และช่องทาง สร้างงานสร้างรายได้  มีทางเลือกในการสร้างอาชีพเป็นของตนเองฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคันนายาว
เปิดฝึกอาชีพ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ในโครงการเสริมสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
* รับจำนวนจำกัด เพียงหลักสูตรละ 15 คนเท่านั้นค่ะ

กำหนดฝึกอบรมในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. -15.00 น.
- ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 12 วัน

หลักสูตรที่เปิดอบรม มี 4 หลักสูตร 
หลักสูตรละ 60 ชั่วโมง ได้แก่

1.การทำของชำร่วย
   - อบรมที่ชุมชนหมู่บ้าน บก.ทหารสูงสุด

2.การแปรรูปสมุนไพร
   - อบรมที่ชุมชน อมรวิวัฒน์

3.การประดิษฐ์ต้นไม้มงคล
   - อบรมที่ชุมชนเปรมฤทัย รามอินทรา ก.ม.9 ป.1

4.การพับธนบัตร
   - อบรมที่ชุมชนหมู่บ้านอมรพันนครสวนสยาม

คุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้าฝึกอาชีพ 
   - ต้องเป็นผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม บริเวณชั้น 5
สำนักงานเขตคันนายาว ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์ : 02 379 9956 - 7


^^  ขอขอบคุณทีติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ  ^^


ขับเคลื่อนโดย Blogger.