Header Ads

ฝึกอบรมอาชีพ สร้างรายได้เสริม กับพัฒนาชุมชนฯ เขตบึงกุ่ม


ฝึกอาชีพ สร้างรายได้เสริม ในยุคค่าครองชีพสูง กับฝ่ายพัฒนาชุมขนฯ สำนักงานเขตบึงกุ่ม เปิดอบรมอาชีพฟรี ! โดยได้จัด อบรมเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์จำหน่าย เป็นช่องทางสร้างอาชีพ หรือทำเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้เสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวค่ะ  ^^
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตบึงกุ่ม
เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมฝึกอาชีพฟรี !
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
เปิดอบรมใน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 22 ธันวาคม 2556
อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ค่ะ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

หลักสูตร 80 ชั่วโมง 
วิชาชีพที่เปิดอบรม ดังนี้

  1. วิชาการทำเครื่องหอม และแปรรูปสมุนไพร 
  2. วิชาเสริมสวยสตรี (การตกแต่งและเพนท์เล็บ) 
  3. วิชาร้อยลูกปัดและคริสตัล
  4. วิชานวดหน้าและฝ่าเท้า 
  5. วิชาการประดิษฐ์ของขวัญของชำร่วย 
  6. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  7. วิชาถักโครเชต์ 
  8. วิชาอาหารและโภชนาการ 
  9. วิชาปั้นดินไทย 

ผู้ทีสนใจ สามารถสมัคร โดยขอแบบฟอร์มและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ชั้น 5 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ : 02 364 - 7422 ต่อ 6289 - 6290


^^  ขอขอบคุณทีติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ  ^^ขับเคลื่อนโดย Blogger.