Header Ads

ฝึกอบรมอาชีพฟรี วันอาทิตย์ 2556


ข่าวประชาสัมพันธ์การเรียนอาชีพ ที่นำเสนอในวันนี้ เป็นการฝึกอบรมอาชีพฟรี ให้แก่ประชาชนทั่วไป หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น อบรมวันอาทิตย์ ช่วงเดือน มิถุมนายน - กรกฎาคม นี้ค่ะ ถือเป็นโอกาสของผู้ที่ทำงานด้วยนะคะ เพราะเป็นการอบรมอาชีพในวันหยุดค่ะ หากท่านใดมีเวลาว่าง ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้ค่ะ

โครงการฝึกอบรมอาชีพฟรี จัดโดยฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพฯ ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านยานนาวา ได้เปิดอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ฟรี!

วิชาชีพที่เปิดอบรม ได้แก่
  • การทำอาหารและโภชนาการ 
  • การแปรรูปสมุนไพร 
  • การถักโครเชท์  
  • การประดิษฐ์ดอกไม้ใยบัว 
  • การสานเส้นพลาสติก 
เปิดอบรม เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. –16.00 น.
ณ ชมรมแม่บ้านยานนาวา ซอยสาธุประดิษฐ์ 49 กรุงเทพมหานคร

ท่านที่สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทรศัพท์:  02 295 09 29  ในวันและเวลาราชการค่ะ

ทางผู้จัดโครงการฝึกอบรมฯ นี้ มีจุดประสงค์ เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ และสามารถนำวิชาความรู้ ที่ได้จากการ เข้ารับการอบรมฯ ไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.