Header Ads

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส เขตบางกอกน้อย เปิดฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ซึ่งมีวิชาชีพและหลักสูตรให้ผู้สนใจ เลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลากหลายสาขาค่ะ และเป็นการอบรมฟรี ด้วยนะคะ


ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส เขตบางกอกน้อย 
ที่ทำการ: วัดสุทธาวาส ถ.จรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02 412 4611 - 2
สายรถประจำทางที่ผ่าน:  รถเมล์สาย 40, 42, 56, 57, 68, 81, 91, ปอ. 509, ปอ. 510, ปอ. 542
จากนั้น ต้องต่อรถสองแถวเข้าซอยไปยังศูนย์ฝึกอาชีพฯ หรือจะนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้าไปก็ได้ค่ะ
ท่านใด ไม่รู้จักเส้นทาง ก็โทรศัพท์สอบถามกับทาง ศูนย์ฝึกอาชีพ ดูนะคะ ^^

หลักฐานการสมัคร:
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • บัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
หลักสูตร ที่เปิดอบรมอาชีพ ดังนี้

หลักสูตร 1 เดือน (80 ชั่วโมง)
เรียน: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
 • วิชาคอมพิวเตอร์
 • การซ่อมคอมพิวเตอร์
 • การซ่อมโทรศัพท์มือถือ
 • ทำอาหารว่างและแปรรูปสมุนไพร
 • วิชาทำขนมไทย
 • วิชาเบเกอรี่
 • การนวดแผนไทย
 • ดอกไม้ดินญี่ปุ่น ปั้นของจิ๋ว 
 • สิ่งประดิษฐ์จากดินไทย
 • ดอกไม้ผ้าใยบัว สานผักตบชวา
 • วิชาร้อยลูกปัด
 • ทำกระเป๋าผ้าไหม และ วัสดุเหลือใช้
 • การเพ้นท์ผ้าบาติก เทียนแฟนซี
 • การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ และ การกัดลายกระจก
 • จัดดอกไม้สด
 • วิชาแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง
หลักสูตร 2 เดือน (160 ชั่วโมง) 
เรียน: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
 • การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
 • การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 2
 • ช่างเสริมสวย ระดับ 1
 • ช่างเสริมสวย ระดับ 2
 • ช่างตัดผมชาย
หลักสูตร 2 เดือน (80 ชั่วโมง)
เรียน: วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 
 • คอมพิวเตอร์ 
 • ซ่อมคอมพิวเตอร์ 
 • ซ่อมมือถือ 
 • ช่างไฟฟ้า-ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 • สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษสา 
 • เบเกอรี่ 
 • นวดแผนไทย 
 • ดอกไม้ดินญี่ปุ่นและปั้นของจิ๋ว 
 • ทำดอกไม้ผ้าใยบัว, สานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 
 • ร้อยลูกปัด 
 • กระเป๋าผ้าไหม, ประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้ 
 • การเพ้นท์ผ้าบาติก 
 • เพ้นท์ไม้และแก้ว 
 • การทำเฟอร์นิเจอร์ย่อส่วน 
 • วิชาวาดรูป 
 • การทำบายศรีผ้า 
 • กรอบรูปวิทยาศาสตร์ 
 • การกัดลายกระจก
หลักสูตร 4 เดือน (160 ชั่วโมง)
อบรม: วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 15.00 น.
วิชาชีพที่เปิดสอน ได้แก่
 • ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 
 • เสริมสวย ระดับ 1 
 • เสริมสวย ระดับ 2 
 • ตัดผมชาย
*ข้อมูลการอบรม อัพเดตตามงบประมาณประจำปี

ท่านที่สนใจจะสมัครรับการฝึกอบรมอาชีพ กับทางศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส เขตบางกอกน้อย สามารถตรวจสอบ วิชาชีพและหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ได้ ในวันและเวลาราชการค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.