Header Ads

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 (มีนบุรี) อบรมอาชีพฟรี


ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร2 (มีนบุรี) เปิด ฝึกอบรมอาชีพฟรี ให้แก่ประชาชนทั่วไป มีหลักสูตร ฝึกอบรมอาชีพ ทั้งในวันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์ โดยทางศูนย์ฝึกอาชีพฯ ได้จัดวิชาชีพมากมาย ให้ผู้สนใจเลือกเข้ารับ การฝึกอบรม ตามความชอบค่ะ
ผู้ที่กำลังมองหา อาชีพอิสระหรืออาชีพเสริม เพื่อเป็นการสร้างรายได้พิเศษเพิ่มเติม เชิญสมัครเข้ารับการ ฝึกอบรมอาชีพ ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 (มีนบุรี) ได้นะคะ

หลักสูตรและวิชาชีพที่เปิดอบรม มีตัวอย่างดังนี้ค่ะ ^^

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 (มีนบุรี)
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ภายใน ตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02 540 4375 - 6

หลักฐานการสมัคร ฝึกอบรมอาชีพ ต่าง ๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ 
 • รูปถ่าย ขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
หลักสูตรอบรมอาชีพ 1 เดือน
เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ (80 ชม.) เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
เปิดรับสมัคร และเปิดอบรมอาชีพ ทุกเดีอนค่ะ
 • อาหารไทย 
 • อาหารว่าง 
 • ขนมไทย 
 • เบเกอรี่ 
 • การทำดอกไม้ดินไทย 
 • กรอบรูป 
 • การแปรรูปสมุนไพร 
 • ศิลปประดิษฐ์ 
 • สิ่งประดิษฐืจากวัสดุเหลือใช้ 
 • นวดน้ำมัน (อโรมาเธอราฟี)
 • การจัดดอกไม้สด 
 • การร้อยลูกปัดและของช่ำรวย 
 • การทำเทียนแฟนซี 
 • วิชาคอมพิวเตอร์ 
 • ซ่อมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรอบรมอาชีพ 2 เดือน
เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ (160 ชม.) เวลา 9.00 น. –14.00 น.
 • นวดแผนไทย (การนวดตัวและนวดเท้า) 
 • เสริมสวย 1
 • เสริมสวย 2 
 • ตัดผมชาย 1
 • ตัดผมชาย 2 
 • ตัดเสื้อสตรี 1
 • ตัดเสื้อสตรี 2
 • แพทเทิร์น 
 • อิเล็กทรอนิกส์ 
 • เย็บจักรอุตสาหกรรม
หลักสูตรอบรมอาชีพ 2 เดือน
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ (80 ชม.) เวลา 9.00 น. - 15.00 น.
 • อาหารไทย
 • อาหารว่าง 
 • ขนมไทย 
 • เบเกอรี่ 
 • ดอกไม้ดินไทย 
 • กรอบรูป 
 • การแปรรูปสมุนไพร 
 • ศิลปประดิษฐ์
 • การจัดดอกไม้สด 
 • การร้อยลูกปัด/ของช่ำร่วย 
 • การทำผ้าบาติก 
 • การแกะสลักผักและผลไม้ 
 • เซรามิก
 • พิมพ์ดีด 
 • คอมพิวเตอร์ 
 • ซ่อมโทรศัพท์มือถือ
หลักสูตรอบรมอาชีพ 4 เดือน
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ (160 ชม.) เวลา 9.00 น. - 15.00 น.
 • วิชานวดแผนไทย (นวดตัวและนวดเท้า) 
 • เสริมสวย 1
 • เสริมสวย 2 
 • ตัดผมชาย 1
 • ตัดผมชาย 2 
 • ตัดเสื้อสตรี 1
 • ตัดเสื้อสตรี 2 
 • แพทเทิร์น 
 • ดีไซน์ 
 • อิเล็กทรอนิกส์
ท่านใดมีความสนใจ จะสมัครเข้ารับ การฝึกอบรมอาชีพ กับทาง ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 (มีนบุรี) สามารถตรวจสอบหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ รวมทั้งวัน/เวลา ในการรับสมัครและเปิดฝึกอบรม ได้จากทางศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ฯ ค่ะ


ดูข่าวรับสมัครล่าสุด คลิก >> ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร รับสมัครอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 1/2558


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.